Zvukově izolační vlastnosti příček

Jedním z hlavních kritérií příjemného bydlení je akustická kvalita prostoru. Ta je dána jednak vzduchovou neprůzvučností konstrukcí (přenášení zvuku šířeného vzduchem) a kročejovou neprůzvučností (vibrace přenášející se přímo stavební konstrukcí).

Izolace-info.cz

Jedním z hlavních kritérií příjemného bydlení je akustická kvalita prostoru. Ta je dána jednak vzduchovou neprůzvučností konstrukcí (přenášení zvuku šířeného vzduchem) a kročejovou neprůzvučností (vibrace přenášející se přímo stavební konstrukcí).

Vzduchová neprůzvučnost

Tuto situaci si můžeme představit jako televizi, či hovor sousedů, který slyšíme z vedlejšího bytu. Tento hluk je tlumený tím, že musí přejít z jednoho bytu rozdílným materiálem (zdí, stropem) do bytu dalšího.

Kročejová neprůzvučnost

Představuje dupání sousedů nad našimi hlavami. Otřesy způsobené chůzí nebo běháním malých dětí se vibracemi šíří ostatními konstrukcemi až k nám, kde je vnímáme jako ono „dupání“. Tento hluk je možné eliminovat správně položenou PLOVOUCÍ PODLAHOU. Pozor! Nezaměňujte ji s levnými laminátovými podlahami, které nabízí hobby řetězce pod tímto matoucím názvem. Plovoucí podlaha je řádně dilatována od ostatních konstrukcí a může být jak dřevěná, laminátová, tak i s položenou dlažbou či jiným povrchem.

Šíření a prostup zvukové vlny konstrukcí

Honem.cz

Budeme-li se bavit o zvukově izolačních vlastnostech příček, budeme tedy mluvit o jejich vzduchové neprůzvučnosti. Ta je stanovena normou (ČSN 73 0532). ČÍM JE HODNOTA VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI VYŠŠÍ, TÍM LÉPE. Základní požadovaná hodnota zvukové izolace mezi byty v bytových domech (mezi obytnou místností jednoho bytu a všemi ostatními místnostmi druhého bytu) je pro stěny i stropy minimálně RW=53dB. V případě požadavku na zvukovou izolaci v rámci místností jednoho bytu činí tato hodnota minimálně RW=42dB. Norma ale nestanovuje že příčky jednoho bytu musí tuto hodnotu splňovat. Je tedy pouze na našem uvážení, zda například chceme odizolovat ložnici od obývacího pokoje či přilehlé toalety.

POŽADOVANÁ MIN HODNOTA VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI
Mezibytové konstrukce 53dB
Konstrukce v rámci jednoho bytu 42dB

Volba správného materiálu

Z akustického hlediska jsou obecně lepší příčky z těžkých materiálů. Zvuk šířící se vzduchem narazí na těžkou překážku, kterou pro něj není snadné rozkmitat (pozor naopak samotné vibrace se těžkým materiálem nesou již snadno – např. vrtání, bouchání kladivem). Další účinnou možností jak zabránit prostupu zvuku je ale také postavit mu do cesty překážku v podobě několika odlišných materiálů s různými objemovými hmotnostmi (např. sádrokartonová deska + vláknitá izolace z minerální vlny + sádrokartonová deska, nebo zděná příčka + zvuková izolace). Zvuk musí procházet několika odlišnými prostředími a v každém z nich ztrácí na své intenzitě.

Hladina akustické tlaku při různých činnostech a jeho působení na člověka

Rockfon.cz

U novostaveb bytových domů se mezibytové příčky řeší standartně jako zděné z cihelných bloků, či jako sendvičové (s vloženou zvukovou izolací). Pokud plánujeme stavbu rodinného domu, musíme sami zvážit, které místnosti chceme chránit před hlukem a jaký materiál k tomu použijeme. V následné tabulce najdete orientační hodnoty zvukové neprůzvučnosti základních stavebních konstrukcí.

Cihla plná pálená 300mm 57dB
Keramické bloky (Porotherm) 250mm 55dB
Keramické příčkovky (Porotherm) 115mm 44dB
Pórobetonové bloky (Ytong) 250mm 47dB
Pórobetonové příčkovky (Ytong) 125mm 39dB
Sádrokartonová příčka s vloženou izolací z minerální vlny tl. 60mm (Rockwool) 125mm 47dB
Železobeton 200mm 60dB

Na závěr ještě musíme zmínit, že zvukově izolační příčka by měla tyto parametry splňovat v celé své ploše. Různá okna či průhledy proto není vhodné osazovat jednoduchým zasklením. Pozor také na dveřní výplně. Plné dveře jsou vhodnější než průhledné. Větší zvukovou izolaci nám také zajistí klasické otevíravé křídlo osazené do zárubně oproti dveřím posuvným.

Lucie Surá

Další podobné články

Přečtěte si také