Zateplení podkrovního bytu

Pokud jste si pořídili či stavíte podkrovní bydlení, je třeba myslet na to, že oproti běžným bytům zde přibývá další ochlazovaná plocha, kterou je třeba důkladně zateplit, aby nedocházelo k přílišnému úniku tepla z interiérů a tím k vysokým nákladům za topení.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/r6×93awzref­vnpw4nal5j4fp0lq008yr1rg­i4o51.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„r6×93aw­zrefvnpw4nal5j4f­p0lq008yr1rgi4o51“ /> Thermodach.net

Dostatečná tloušťka tepelné izolace

Nejdůležitějším faktorem určujícím účinnost tepelné izolace je její tloušťka. Ta se vypočítává na základě fyzikálních vlastností zvolených materiálů. Pokud byste si rádi takový výpočet provedli sami, může vám pomoci šikovný kalkulátor na stránkách http://www.izolace-info.cz/kalkulator/?k=9, ten dokáže nejen spočítat správnou tloušťku, ale také zobrazí konkrétní produkty od výrobců tepelných izolací, včetně jejich cen. Pro zadání výpočtu je nutné znát výšku krokve, neboť s ní vždy koresponduje jedna vrstva tepelné izolace, následně ještě můžete zadat tloušťku izolace pod krokvemi, ale pokud si zvolíte výpočet dle standardů ČSN ( = české technické normy) tuto tloušťku vám také vypočítá kalkulátor. Obecně se však dá říci, že pro šikmé střechy s klasickými deskovými izolacemi můžete počítat s celkovou tloušťkou izolace min. 300 mm.

Tip:

Pro technicky zdatnější jedince pak může být velmi užitečný také tento výpočet http://stavba.tzb-info.cz/…v-konstrukci, který sice neposkytuje seznam konkrétních výrobků, na druhé straně je více variabilní z hlediska zadávaných údajů.

Správná skladba střešního pláště

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/7ljw3z7csphm0z3yk5i6­9r29v4iks10gl6up­xjs0.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„7ljw3z7­csphm0z3yk5i69r29v4ik­s10gl6upxjs0“ />

Často používaná skladba střechy s dostatečnou tepelnou izolací

Tereza Fišerová

Pokud jste si správně stanovili tloušťku tepelné izolace, máte jen napůl vyhráno, ještě je potřeba tuto izolaci správně začlenit do skladby střechy, tak aby byla chráněná nejen proti vnějším účinkům (déšť, vítr, slunce..), ale také proti vnitřní vlhkosti.

Na obrázku můžeme vidět ideální případ skladby šikmé střechy – tepelná izolace je v pozici nad i pod krokvemi a významně tak snižuje vliv tepelného mostu, který krokve způsobují. Z vnější strany je chráněná pojistnou hydroizolací, která by však měla být difúzně otevřená, tzn. měla by umožňovat prostup vodních par, které by se jinak mohli akumulovat v tepelné izolaci a způsobovat její degradaci. Tyto páry jsou pak odvedeny provětrávanou mezerou do vnějšího prostředí. Tato vzduchová mezera zároveň odděluje vnější a vnitřní část střešního pláště a tento typ skladby se proto nazývá – střecha dvouplášťová. Vnější část pláště pak tvoří konstrukce střešní krytiny, nejčastěji krytiny skládané – např. plechové, z betonových či pálených tašek, cembritové, šindelové atd.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/xzd1tdr1hab­q73uz7q17b145va­ogpa90ewqqcj48­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„xzd1tdr­1habq73uz7q17b14­5vaogpa90ewqqcj48“ />

Správně izolované střešní okno – tepelná izolace je po celém obvodu střešního okna vytažena tak, aby eliminovala vznik tepelného mostu skrz okenní rám.

Tereza Fišerová

Co je to tepelný most?

Je to místo v konstrukci, kde dochází k oslabení tepelné izolace a tím zvýšenému riziku úniku tepla. Ve střešní konstrukci představují tepelné mosty především trámy nosné konstrukce, laťové rošty pro montáž podhledu či napojení okenního rámu.

Jak je to s parozábranou?

Ve vnitřním prostředí vzniká díky činnostem lidí nemalé množství vodní páry (především při praní, vaření, sprchování..) a je důležité zamezit jejímu pronikání do skladby střechy. Pokud by se totiž tato vlhkost dostala skrz konstrukci k chladnějším vrstvám pláště, mohla by zde začít kondenzovat a způsobovat vznik plísní (kromě toho mám vlhká izolace horší tepelně-technické vlastnosti. Proto se parozábrana umisťuje do vnitřního prostředí ideálně v poměru 1:4 (tloušťka izolace před a za parozábranou). Tenčí část izolace vystavená působení vodních par v interiéru je v tomto poměru schopná vstřebanou vlhkost odevzdat zpět do vnitřního prostředí.

Nadkrokevní izolace

<img alt="" class=„img-responsive clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­340/3f0t17qito8a3a0ux­lueix84kk0ruj­helthqtleg.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„3f0t17q­ito8a3a0uxlue­ix84kk0rujhel­thqtleg“ /> Dektrade.cz

Pokud jste milovníci dřeva a chcete v podkrovním bytě co nejvíce využít pohledovou část střešní konstrukce, bude pro vás tím nejlepším typem skladba s tepelnou izolací nad krokvemi. Z určitého pohledu se dá říci, že je to také nejlepší skladba střechy pro novostavby, neboť je úsporná z hlediska vnitřního prostoru, má příznivý průběh teplot, nevytváří tepelné mosty a ponechává uživateli do budoucna volnost v nakládání s pohledovými prvky konstrukce. Parozábrana je v tomto případě opět umístěna na vnitřní straně tepelné izolace, na dřevěném záklopu nad krokvemi. Někteří výrobci již také vyvinuli nadkrokevní systém z izolačních profilovaných desek, které nahrazují laťový rošt a střešní krytina je tedy skládána přímo na tepelnou izolaci

Tip:

Pokud jste si již pořídili stávající podkrovní bydlení, které chcete dodatečně zateplit, nebude pro vás nadkrokevní systém vhodný pokud neplánujete rozsáhlou rekonstrukci střechy s výměnou střešní krytiny, v takovém případě se budete muset omezit na tepelnou izolaci mezi a pod krokvemi. Jak vypadá postup takového zateplení se dozvíte v článku Dodatečné zateplení podkroví.

Tereza Fišerová

Další podobné články

Přečtěte si také