Výhody, nevýhody a rizika rekonstrukce/zařizování

V České republice se obecně se příliš nepěstuje láska k architektuře a designu a odborníci z těchto oborů jsou vnímáni spíše jako nepotřebná osoba, jejíž služby jsou zbytečně předražené. Je tomu tak doopravdy? Pojďme se podívat na nástrahy, které vás čekají, pokud se pustíte do přeměny bydlení svépomocí.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/jgp5×nc7jxuz­l4tzr4k7nmb8k7mxxgi281hf­wzz4.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„jgp5×nc­7jxuzl4tzr4k7nmb8­k7mxxgi281hfwzz4“ /> Protivna-blondyna.cz

Pokud jste se rozhodli poradit si sami a nechcete spolupracovat s odborníkem, zřejmě vás přesvědčili některé z následujících výhod takového přístupu:

  1. Ušetříte za služby odborníka – jeden z nejčastějších důvodů takového rozhodnutí, lidé se příliš obávají navýšit cenu rekonstrukce o služby designéra/archi­tekta a raději investují veškerý svůj volný čas do sebevzdělávání v oblasti stavebnictví a interiérového navrhování a rychle nabité vědomosti jim pak často dodají pocit, že zvládnou sami navrhnout a zrealizovat funkční, estetický a trvanlivý interiér. Pravdou však je, že žádný amatér nemůže předem odhadnout všechny úskalí svého řešení, které se projeví třeba až při delším užívání interiéru. Odborník je schopen takové slabé stránky identifikovat včas a ušetří vás zbytečných komplikací, které by v budoucnu mohli přinést např. i další finanční náklady.
Tip:

Pokud vás bude bolet zub, také si nenastudujete učebnici stomatologie a nevytrhnete si ho sami. Půjdete za vzdělaným odborníkem, který nejlíp ví jak takový zákrok provést, aby se rána co nejlépe hojila. Stejné je to s bydlením, i interiér může být plný bolavých míst, které můžete neodborným zásahem ještě zhoršit.

  1. Sami si navrhnete své řešení – Z určitého pohledu se jeví výhodné, že vám nikdo nemluví do toho co chcete a eliminujete tak riziko, že by vás odborník natlačil do „předesignovaného“ řešení, které by bylo chladné, neútulné a nežilo by se v něm příjemně. Něco takového by neměl kvalitní designér/architekt dopustit. Naopak by vám měl naslouchat a pomoci odhalit, které vaše potřeby a přání by mohli být v budoucnu kontraproduktivní a způsobovat nepříjemnosti.
  2. Máte nad procesem návrhu větší kontrolu – Pokud si sami vybíráte veškerý materiál a výrobky a také koordinujete či rovnou provádíte samotnou realizaci, máte přímou kontrolu vydaných financí a provedených prací. Nemáte však záruku, že si vyberete finančně a funkčně nejefektivnější řešení a např. při kontrole provedených prací si také nemůžete být jisti, že byly provedeny tím nejlepším způsobem a s ohledem na všechny technické, estetické, provozní a ergonomické zásady. Při spolupráci s designérem/ar­chitektem se nemusíte obávat, že byste tuto kontrolu ztratily, dobrý profesionál by vám měl být schopen poskytnout přímou vazbu na plánovaný rozpočet a zvolené postupy.

Co vás čeká a na co si dát pozor při rekonstrukci/za­řizování svépomocí

  • Legislativa a úřady – je třeba zjistit zda vámi plánované změny podléhají souhlasu místního stavebního úřadu či např. potřebujete souhlas majitele nemovitosti a ostatních nájemníků. (To se vás samozřejmě netýká v případě, že plánujete pouze změnu výtvarného pojetí stávajícího interiéru či ho jen vybavujete novým zařízením.)
  • Doporučené rozměry a ergonomické zásady – je třeba mít na paměti, že lidské tělo má určité možnosti, které určují správné prostorové řešení vnitřních prostorů. Důležitými faktory, které byste měli sledovat jsou např. výšky nábytku (pracovní plochy, plochy pro odpočinek, hůře dostupné horní úložné prostory či naopak příliš nízké skříňky, výšky zařizovacích předmětů v koupelnách, vhodné výškové umístění televizoru pro správný úhel sledování …), důležité jsou také minimální půdorysné rozměry (minimální průchod mezi nábytkem je na šířku jednoho člověka 600 mm, doporučený rozměr je pak alespoň 800 mm, pozor také na nutné rozměry pro otevírání dveřních a okenních křídel a nábytkových dvířek a výsuvů).
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/446av0untxko2re­qy7113ohmoxlb3qhrxgv7ad­40.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„446av0un­txko2reqy7113oh­moxlb3qhrxgv7ad­40“ />

Ukázky poloh a průměrných dosahů člověka

N-i-s.cz

Špatně zvolené rozměry vnitřního uspořádání vám mohou časem způsobit i fyzické následky.

  • Správné světelné podmínky – světlo je důležitým prvkem při správném návrhu interiéru a není radno ho podceňovat, jeho nedostatek může negativně ovlivňovat vaši psychickou pohodu. Vnitřní uspořádání vždy navrhujeme s ohledem na polohu okenních otvorů a tam kde není denního světla dostatek zvolíme vhodné umělé osvětlení. (Na našem území se polovinu roku brzy stmívá a umělé osvětlení tak hraje důležitou roli v celkové atmosféře naší domácnosti.)
  • Další technické vlastnosti interiéru – akustika, mikroklima, tepelná pohoda – Tyto aspekty ovlivňuje především to, jaké vyberete materiály a povrchy, zda návrh doplníte rostlinami a hlavně jak správně zohledníte současné podmínky. Některé materiály pohlcují zvuk, jiné ho odráží, některé jsou teplé, jiné studené. Vhodně zvoleným řešením můžeme také pozitivně ovlivňovat kvalitu vzduchu v místnosti (systémy odvětrání, klimatizace).
  • Budoucí údržba interiéru – Nově zrekonstruovaný byt vypadá vždy dobře – je čistý, uklizený, bez opotřebování, bude tak ale vypadat i za pár let? Je třeba klást důraz na trvanlivost použitých materiálů a výrobků, dodržovat správné pracovní postupy a být pečlivý při promýšlení a tvorbě detailů. Kritickými místy jsou – rohy a nároží stěn, styk podlahy se stěnou, dveřní zárubně, spáry dlažeb a obkladů, napojení různých materiálů, vysoce namáhaná místa v koupelnách a kuchyních a všechny druhy těsnění (v okenních otvorech, na kuchyňském pultu, u zařizovacích předmětů v koupelnách..).
  • Vnitřní sítě – elektřina, voda, kanalizace, plyn, vzduchotechnika – Při práci s technickými sítěmi buďte obzvlášť opatrní, jedná se už o kvalifikovanou činnost a neodborný zásah by vám mohl způsobit řadu pozdějších komplikací. Pokud se přesto rozhodnete si s tím sami poradit, důkladně si nastudujte všechna specifika řešené situace, pomoci vám v tom může např. portál o technických zařízení budov http://www.tzb-info.cz/.
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/dalzv89ug­s0pwmu58tg9uri1kdtot­pfs1u8lc04m.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„dalzv89ug­s0pwmu58tg9uri1kdtot­pfs1u8lc04m“ />

Věděli jste, že v koupelnách existují zásady pro umisťování zásuvek a svítidel vzhledem k zařizovacím předmětům?

Infobydleni.cz
  • Estetické kvality – Pokud zodpovědně přistoupíte k výše zmíněným bodům a provedete realizaci poctivě a s rozmyslem, máte napůl vyhráno. Pečlivě provedené detaily se totiž také podílí na estetické úrovni vnitřních prostor. Kromě toho je však třeba mít na paměti důležitost barevného ladění a možná rizika překombinování nejen barev, ale také materiálů a výrobků. Pomocnou rukou při rozhodování vám může být naše sekce článků Barvy v interiéru.

Aby vaše bydlení zahrnovalo všechny tyto aspekty, vyžaduje to velkou míru úsilí, času a trpělivosti, což je pro pracujícího člověka často nereálné. Pokud však půjdete se svým návrhem za odborníkem, pomůže vám s odlehčením starostí a vy se budete moci soustředit na to co od svého bydlení očekáváte. Kromě toho vám také nabídne již nabyté zkušenosti, kterými běžný laik nemůže disponovat.

Tereza Fišerová

Další podobné články

Přečtěte si také