Výběr indukční desky - jak vlastně funguje

Indukční vařič si lze představit jako transformátor, kde primární cívku s mnoha závity tvoří plotýnka a sekundární dno hrnce s jediným závitem. Střídavé napětí ze sítě se tak mění na velmi nízké napětí s velkým proudem, což generuje velkou teplotu. Ve dně nádoby se díky magnetickému poli indukují vířivé proudy, které se vlivem vodivého odporu materiálu mění v teplo.

Princip indukčního vařiče

Energetický poradce

Proč indukční vařič hřeje a jak to vlastně funguje

Pokusy se zjistilo, že přenos energie pomocí indukce má až 90procentní účinnost. Při započítání nízké efektivity výroby elektřiny spalováním uhlí (odhaduje se, že takto vzniká 80 % celkové výroby elektřiny) se celková účinnost i při započtení ztrát v přenosové soustavě pohybuje na 28 %, což je nakonec jen o chlup víc než u plynu.

TV products

Na rozdíl od něj se však významně zkracuje doba potřebná k ohřevu vody. Při experimentálním měření se zjistilo, že 2 litry vody se uvedly do varu u indukce za 4 min 46 sekund, u plynu za 6 min a 2 sekundy a u klasického elektrického vařiče za rovných 8 minut. Přitom se spotřebovalo nejvíce energie u klasické plotýnky (1490 kJ), u indukce pak 745 kJ. To nejlépe ukazuje efektivitu vaření na indukčním sporáku.

Pro dokonalý přenos energie pomocí indukce je zapotřebí, aby měly hrnce rovné dno, aby byl materiál nádoby v konstantní vzdálenosti od primární cívky. Proto na indukci dobře nefungují pánve wok, i když je fakt, že se začínají objevovat desky, které jsou osazeny vybráním pro tyto pánve.

Marek Burza

Další podobné články

Přečtěte si také