Vstupní dveře do rodinného domu

Vstupní dveře oddělují vnější svět od Vašeho soukromého prostoru, proto byste měly dbát na jejich správný výběr. Než se začneme věnovat praktickým informacím, zamysleme se nad jejich obecnou charakteristikou.

Shutterstock.com

Dveře jsou nedílnou součástí domu, a proto by měl jejich vzhled odpovídat celkové vizuální podobě objektu. Výtvarné ztvárnění dveřního křídla může navazovat nebo se opakovat i na jiných prvcích fasády např. na členění oken nebo obkladu. Styl dveří by měl odpovídat architektonickému ztvárnění domu a době jeho vzniku. Pokud vybíráte dveře do staršího domu, zvolte repliku původních nebo naopak dveře moderní. Nedělejte mezi těmito dvěma způsoby řešení kompromis, například použitím plastových profilovaných dve­ří.

Shutterstock.com

V moderní architektuře se dnes upřednostňují jednoduché dveře s minimálním členěním před zdobným a složitým dekorem. Současná architektura se zaměřuje na ryzí materiály (např. dřevo, hliník). Originalitu můžeme dveřím přidat i jinak než použitím divokých geometrických tvarů. Doporučuji například umocnit význam dveří nadstandartní výškou nebo pěkným kováním. Od dveří očekáváme dobré mechanické vlastnosti a dlouhou životnost, proto vybereme kvalitního dodavatele. Ten by Vás měl umět informovat o všech použitých materiálech, vlastnostech dveří a detailech technického provedení a měl by zajišťovat odbornou montáž a případný servis.

Shutterstock.com

Dveře bývají často složené z více vrstev, kde každá vrstva zajišťuje odlišnou funkci. Konstrukce dveří musí odolávat odlišným teplotám a vlhkosti. Na jedné straně dveří je interiér vytápěný na 23°C a na straně druhé vnější prostředí, kde může teplota klesat i na –15°C. Povrch by měl být UV stabilní a odolný proti poškrábání, např. Vaším domácím mazlíčkem.

Jako každá součást bytu by měly být i dveře dobře čistitelné. Lépe se budou například udržovat dveře hladké než profilované.

Vchodové dveře je vhodné umístit do závětří (prostor chráněný před nepříznivým počasím) nebo nad ně umístit alespoň stříšku. Chráníme tím proti dešti a sněhu nejen dveře, ale závětří oceníme i v momentě, kdy například hledáme klíče a otvíráme.

Změnou oproti starším domům je umístění vchodových dveří. Dříve nebyly kvalitní hydroizolace, a proto byla úroveň podlahy u starších domů vysoko nad úrovní zahrady. Dnes architekti navrhují výšku podlahy jen kousek nad přilehlý terén, protože už to dnešní stavební materiály umožňují. Navíc se novostavby navrhují jako bezbariérové, vhodné nejen pro vozíčkáře ale i pro starší lidi, kočárky, kola apod. Pro bezbariérový vstup je dále nutné splnit podmínku, že práh bude vysoký maximálně 2cm.

Shutterstock.com

Dlažba nebo chodník před vstupními dveřmi by měly být ve stejné úrovni jako podlaha v interiéru. Venkovní dlažba by měla být kvůli dešťové vodě vyspádovaná směrem od dveří. Vhodné je použití kvalitního prahu, který zajišťuje nejen ochranu proti vodě, ale má i tepelně izolační vlastnosti. V případě nebezpečí zatékající vody až ke dveřím lze použít nízký drenážní žlab.

Vstupní dveře nám také často zajišťují prosvětlení zádveří. Velikost prosklené plochy by měla odpovídat tomu, kolik světla potřebujeme. Prosklení lze řešit přímo dveřmi nebo samostatným prosklením boční nebo horní části dveřního otvoru. Boční prosklení může ladit s francouzskými okny použitými i na jiné části fasády. Horní světlíky jsou skvělé pro všechny milovníky denního světla, protože se jimi světlo dostane nejdále do interiéru. Zároveň nenarušují soukromí. Použití světlíku (horního prosvětlení skrz vodorovné okno pod stropem) lze opakovat i v jiných částech objektu.

Základní vlastnosti dveří

Shutterstock.com

Šířka vchodových dveří bývá nejčastěji 900mm a výška 2000 nebo 2100 mm. Lépe budou ale vypadat dveře o rozměru 900 × 2300 nebo dokonce 1000×2500 mm, kde je poměr výšky a šířky lépe vyvážen. Při projektování domu je ideální umístění překladu dveří do stejné výšky jako překlady oken. U novostavby bych proto doporučila tuto výšku otvorů (uložení překladů) zvolit minimálně 2300mm nad podlahou. Dveře se zpravidla otevírají směrem do interiéru, kde nejsou vystaveny nepříznivému počasí.

U rodinného domu se v minulosti z exteriéru vcházelo nejdříve do chladnější místnosti, která tvořila teplotní filtr. Dnes už se zádveří i chodby domu vytápí, a proto jsou i na dveře kladeny podobné nároky jako na okna – musí těsnit a odolávat prostupu chladu do místnosti.

Koeficient prostupu tepla U určuje, kolik tepla Vám skrz dveře uteče ven. Norma ČSN 73 0540–2:2011 říká, že Ud musí být menší než 1,7 W/(m2K). Dveře vybírejte podle celkové kategorie energetického hodnocení Vašeho objektu. U domů s energetickou třídou B nebo C použijte dveře Ud < 1,2 W /(m2K) a pro pasivní domy budete potřebovat dveře s Ud < 0,9 W /(m2K).

Shutterstock.com

Součinitel tepelné vodivosti sledujte nejen u dveří ale i u prosklení a zárubně! Důležité je i osazení dveří a stavební detaily s tím spojené. U novostaveb by měla obsahovat prováděcí dokumentace požadavky na osazení oken i dveří např. detail řešení prahu a zateplení rámu. Práh dveří do exteriéru by měl přerušovat tepelný most. To znamená, že je v prahu umístěna tepelná izolace.

Na trhu dnes objevíte dveře s hodnotami i Ud = 0,5 W/(m2K), jedná se už o velice propracované řešení, které se vyplatí jen u pasivních domů. Tyto výrobky jsou zpravidla doplněny i o velmi kvalitní vícestupňové těsnění ve spáře mezi dveřním křídlem a rámem nebo prahem.

Těsnění by mělo fungovat proti dešti, větru, chladu, prachu a hluku. Mělo by ale zároveň umožňovat průvzdušnost otvoru. Ta je důležitá z hygienických důvodů, protože umožňuje infiltraci vzduchu do místnosti (přívod čerstvého vzduchu).

Výběr vchodových dveří do domu

Materiál dveří vybírá architekt na základě celkové koncepce domu. Vzhled domu a styl dveří by měl být sjednocený, materiál a barva často odpovídají vzhledu oken. Projektant při výběru stanovuje také celkovou koncepci ochrany domu proti vloupání. Musí zvážit, jaká rizika proti vloupání hrozí (zda je dům osamocený, vstup je skrytý, je instalován zabezpečovací systém a jaký atd.). Platí zde pravidlo, že zloděj si najde nejjednodušší cestu a ta často nebývá vstupními dveřmi. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně nesmí být opomenuta ani ekonomická stránka výběru dveří. Nezapomeňte k ceně dveří přičíst cenu kování, zámku, prahu a montáže apod.

Skleněné výplně dveří

U vstupních dveří by mělo být vždy použito minimálně dvojsklo s koeficient prostupu tepla např. U< 1,3 W/(m2K). Záleží také na uchycení prosklení. To může být řešeno pomocí teplého rámečku, který minimalizuje rosení skla. U skleněných výplní je možné zvolit osazení bezpečnostního skla.

Sklo může být čiré, matné nebo se vzorem. Protože jsou vstupní dveře často vidět z ulice je na zvážení kvůli ochraně soukromí použití průsvitného skla. Přes průhledné sklo ale zase poznáte, kdo stojí za dveřmi. Řešením může být zrcadlové sklo.

Plastové nebo dřevěné dveře?

Plastové dveře se začaly vyrábět jako doplněk k plastovým oknům. Kvalita plastu i dveří v době začátků nebyla dobrá, ale někteří výrobci dnes už používají mnohem odolnější plasty. Nikdy bych ale nevybírala mezi nejlevnějšími typy, které ne vždy odolávají slunečnímu záření. Plastová okna a dveře mají obecně nižší pořizovací cenu.

Nejlevnější výplně jsou z ABS a PMMA plastů. Tyto dveře mají vysokou tepelnou roztažnost. Používají se nejvíce v bílé barvě, která nejméně pohlcuje teplo. Nejsou vhodné používat v místech s vysokým slunečním zářením nebo v místech, kde často mrzne. Tyto dveře bych doporučila spíše do pomocných prostorů skladů nebo garáže.

Shutterstock.com

Druhým materiálem používaným na povrchovou úpravu je HPL – vysokotlaký laminát. Tento materiál je odolný mechanickému namáhání a nabízí mnoho barevných variant a imitací dřeva. Prosklení také mohou být doplněna o elegantní hliníkové rámečky. Ještě odolnější a lépe vypadající jsou dveře s GFK výplní, jedná se o sklolaminát lepený na konstrukci. Jiný výrobce nabízí jako inovativní řešení předsazenou hliníkovou výplň. Tyto dveře se nejlépe hodí do novostaveb i rekonstrukcí s kvalitními plastovými okny. Při dobrém vyřešení detailů se může dosáhnout i velmi estetického a přitom ekonomického řešení.

Vchodové dveře dřevěné dělíme na sendvičové a rámové.

Shutterstock.com

Sendvičová konstrukce se skládá z polyuretanového jádra o minimální tl. 30mm. Jádro je opláštěné vrstvenou lepenou deskou. Z vnější strany může být povrch z hliníkového plechu, což zajišťuje delší životnost. Výplně rámů tvoří prosklení nebo pevná část vyplněná tepelnou izolací např. PUR deskou. V posledních letech se na okna i dveře používá rám z europrofilu, což je nejčastěji třívrstvý lepený hranol ze smrkového dřeva. Běžně používanými dřevinami pro okna i dveře jsou dále dub, borovice a exotické dřeviny např. meranti. Dřevo by mělo být chráněno kvalitní lazurou, i tak se ale nevyhnete občasné údržbě. Lazura chrání dřevo před napadením plísněmi a houbami.

Pokud je dřevo dostatečně široké, zajišťuje i ono relativně dobré tepelně izolační vlastnosti. Další předností dřevěných dveří je určitě jejich vzhled a možnost sjednocení s dřevěnými okny. Slabinou dřeva je bezpečnost dveří, kdy může dojít k vytržení pantů. Proto se dnes na dveře osazují celoobvodová kování a další bezpečnostní prvky. Dřevěné výplně otvorů doporučuji u objektů v historickém prostředí a v rámci tradiční vesnické zástavby. Tam plastová okna ani dveře nepatří a platí to i pro imitace dřeva.

Krása starých dveří v porovnání se současným trendem hliníkových dveří

Shutterstock.com

Původní dřevěné dveře se nejčastěji vyráběly z dubového, borového nebo modřínového dřeva a jejich venkovní výzdoba byla vždy bohatší než vnitřní. Pokud byla na prosklení mříž, byla také ztvárněná ozdobně. Konstrukčně se jednalo o rámové dveře, které tvořilo obvykle více ozdobných kazet. Zárubeň byla dřevěná nebo kamenná a stejně jako dnes byly dveře osazeny tak, aby odolávaly nepříznivému počasí i zlodějům. Jejich krása jednoznačně plynula z řemeslného opracování dřeva. Proto se dřevěné dveře staly symbolem domova a tradičních hodnot.

Imitace kazetových dveří z umělých materiálů (folie v dekorech dřeva) působí falešně, protože neprošly řemeslnou výrobou. Jiná doba přináší jiné materiály, a pokud stavíte dům dnes, zvolte jednoduché dveře s vnějším povrchem z hliníku. Nemusí se přitom jednat o celohliníkové dveře, jak už jsem se zmínila, může se jednat kombinaci více materiálů.

Hliníkové dveře jsou dnes považovány za nejkvalitnější, vyznačují se mechanickou odolností i bezpečností. Za odolné a trvanlivé dveře ale zaplatíte více než za dveře dřevěné nebo plastové. Pevnost hliníkových profilů umožnuje větší rozměry dveří. Vhodné jsou do domů s hliníkovými nebo dřevohliníkovými okny. Křídlo hliníkových dveří tvoří opět rám z profilů a výplň. Výplň je skleněná nebo může být pevná vyplněná tepelnou izolací. Pevná výplň bývá dražší než prosklená.

Elektronické systémy

Moderní ovládací a komunikační systémy se začínají postupně uplatňovat v celé naší domácnosti. Také se na dobu, kdy nebudete muset hledat klíče, těšíte? Odemykání dveří pomocí kódu, čipové karty, čipu nebo čtečky otisků prstů si můžete nechat instalovat do dveří už dnes. Jedná se o zařízení, které se instaluje přímo do dveří a jejich dodavatelé Vám nabízí jejich propojení s automatizovaným řízením celé budovy (chytré elektroinstalace). Uzamčení dveří je zpravidla nastavené v řídící jednotce automaticky.

Shutterstock.com

Ochrana proti zlodějům

Konstrukce dveřního křídla by měla odolávat prokopnutí. Bezpečnostní dveře mají minimálně tři čepy, které zajíždí do zárubně. Navíc můžou být vybaveny systémem proti vysazení pantů, přídavným zámkem apod. Součástí dveří by měl být bezpečnostní zámek v minimálně 3. bezpečnostní třídě a bezpečnostní sklo.

Kování

Vstupní dveře do našeho domu mají na vnitřní straně kliku a na vnější straně kouli nebo svislé madlo určené pro exteriér. Klika by měla barevně i tvarově ladit s designem dveří. K moderní architektuře se hodí výrazné kovové madlo, které může být i přes celou výšku dveří. U kliky i madla platí, že se jejich pomocí musí dveře dobře otvírat. Myslete na to, že dveře jsou často velmi těžké a měl by je otevřít i méně fyzicky zdatný člověk.
Vstupní dveře je potřeba zavěsit na kvalitní a dobře seřízené panty. U dražších modelů vchodových dveří naleznete panty skryté.

Shutterstock.com

Doplňky dveří

Vstupní dveře lze doplnit o klepadlo nebo vhoz na dopisy. Také jsem se už setkala s dvířkami pro psy. Každý takový otvor by se měl řešit už při výrobě dveří, protože vnitřní kostra dveří může pozdější instalaci bránit. Ušpinění spodní části dveří může bránit okopový plech. Vedle dveří nebo přímo na dveře se umísťuje jmenovka, zvonek, číslo domu atd. Měly by být viditelně umístěny a ve správné výšce. Jejich styl, barevné i materiálové provedení by měl ladit s dalšími prvky. Věnujte všem těmto prvkům pozornost, protože i doplňky výrazně ovlivní výsledný vzhled vstupu.

Montáž

Odborná montáž by měla zajistit, že dveře budou osazeny do správné polohy. Křídlo by mělo přesně pasovat do zárubně a dorazit na práh, jen tak bude zajištěna vzduchová těsnost. Nejlevnější dveře se vyrábí jen v základních rozměrech např. 1970/800 mm nebo 2100/900mm. Jiné rozměry lze objednat po zaměření stavebního otvoru stejně jako u objednávání oken. Práh s přerušením tepelného mostu se osazuje ještě před zhotovením podlah.

Shutterstock.com

Závěrečné shrnutí

Vstupní dveře do rodinného domu vybíráme zároveň s okny. Nejlevnější budou plastová okna a dveře, střední cenovou kategorii tvoří dřevo a nejvíce Vás budou stát hliníkové rámy. U tradičních rodinných domů se hodí použití dřeva, které na Vás bude příjemně působit. Nejpokročilejší technologie a bezpečnost Vám nabídnout hliníkové dveře.

U novostaveb a zateplených domů musíme vybírat podle parametru U, který udává, kolik energie skrz otvor ztratíme. Parametr je stanoven pro celé dveře nebo zvlášť pro pevnou a prosklenou část. Dveře do nízkoenergetického domu by měly mít práh s přerušením tepelného mostu a zateplený rám dveří. V článku ještě zmiňuji další vlastnosti dveří, na které se můžete dodavatele zeptat a ověřit tak kvalitu dveří. Zvolte raději střídmější vzhled dveří. Dveře si v prodejně pečlivě prohlédněte. Zaměřte se na co nejelegantnější řešení zasklívacích lišt, pantů, prahu a kování. Čím méně složité bude, tím budou dveře hezčí, ale i lépe udržovatelné.

Kateřina Janečková

Další podobné články

Přečtěte si také