Vchodové dveře do bytu

V každém bytovém domě jsou vchodové dveře jedním z ústředních výtvarných momentů vnitřního komunikačního prostoru. Měli bychom si uvědomit, že i vnitřní veřejné prostory určují velmi výrazně architektonickou kvalitu domu.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/nw1snx92b4o­y9kvcmybwpzmtyh­snlx1slykx1g0b­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„nw1snx9­2b4oy9kvcmybwpzmtyh­snlx1slykx1g0b“ /> Houzz.com

Od doby výstavby panelových domů je vzhled dveří i vnitřních chodeb bytového domu často opomíjený. Chodba byla vnímána jako strohý komunikační prostor a bohužel se to v mnoha dnešních novostavbách bytových domů nezlepšilo. Stačí ale projít chodbami starších činžovních domů a pochopíme, že chodby i dveře by měly mít reprezentativní vzhled. Dveře jsou totiž tím, co uvidí každý návštěvník našeho bytu i domu a podle čeho bude náš byt na první pohled soudit.

Vlastnosti dveří

<img alt="" class=„img-responsive clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­340/26ela5anj6op87ppyc­xwqwmkgi41vxy1am­k5ensb.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„26ela5an­j6op87ppycxwqwmkgi41vx­y1amk5ensb“ /> Shutterstock.com

Šířka vstupních dveří musí být podle vyhlášky 268/2009 sb. minimálně 800 mm, protože šířka domovních komunikací by měla umožnit přepravu předmětů o rozměrech 1950×800×1950mm. Doporučuji ale použít šířku 900mm.

Výška vstupních dveří u novostaveb bývá stejná jako u interiérových dveří, tedy 1970 nebo 2100 mm. Dveře se vždy otevírají směrem do interiéru.

Důležitou vlastností vchodových dveří je akustický útlum. Česká státní norma ČSN 730532 stanovuje pro vchodové dveře bytové jednotky požadován útlum 32dB. Vstupujete-li, přímo do obytné místnosti, musí být větší než 37dB. Tato hodnota Vás bude nejvíce zajímat v rušnějších bytových domech, u bytů v přízemí apod. U dveří, jako u protihlukového uzávěru by měl výrobce popsat hluk, který dveřmi už neprostoupí. Čím vyšší je číslo, tím větší je útlum. Přes těžké dveře, které mají v sobě například ocelový plech a jsou po obvodě dobře utěsněny, téměř nic neuslyšíte. Norma ČSN 73 0540–2:2011 stanovuje pro dveře mezi interiérem a temperovaným prostorem chodby požadovanou hodnotu součinitele tepelné propustnosti Ud < 3,5 W /(m2K). Parametr U nebo Ud nám říká, kolik tepla přes dveře ztratíme. Pokud je ve Vaší chodbě relativně teplo (například pokud je chodba je v patře a nemá okna) bude stačit U=3,5 W /(m2K). Na takové chodbě je i v zimě teplota vyšší než 15°C. Na některých chodbách ve starších domech ale může teplota v zimě klesat i pod 15°C a pak je vhodné použít dveře s nižším U. Je-li Váš byt přístupný z pavlače, musí mít dveře nižší hodnotu než 1,7 W /(m2K).

Materiál vstupních dveří bytů

Moderní vchodové dveře jsou vrstvené z více materiálů a kombinují plast, dřevo, hliník a ocel. Uvnitř dveří můžeme najít desku na bázi dřeva. Bezpečnostní dveře by měly mít kostru z ocelového rámu. Povrch dveří je obvykle opatřený folií, laminem, laminátem CPL nebo HPL, lakem nebo dýhou.

Co které odborné označení povrchů znamená?

<img alt="" class=„img-responsive clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­340/fergqj7yt­kz58c3o7p0awh4dy458us­d09paupnlt.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„fergqj7yt­kz58c3o7p0awh4dy458us­d09paupnlt“ />

Folie má uvnitř papír s natištěným motivem, který je přelakovaný. Některé folie např. s označením 3D polypropylen jsou velmi věrohodné a věrně imitují strukturu dřeva. Dobře vypadají i PVC folie o tl. 0,7mm, které umožňují potahování i profilovaného dveřní křídla.

Lamino označované LTD je dřevotřísková deska tloušťky cca 18mm, která je polepená laminovacím papírem. Jde o velmi častý a levný materiál.

Lamináty se používají ve formě CPL nebo HPL. CPL znamená v překladu střednětlaký lisovaný laminát. Má tloušťku 0,2 mm, a proto se lepí na nosnou desku. Vyznačuje se vysokou odolností proti deformacím a prasklinám, jedná se o několik vrstev papíru napuštěného pryskyřicí. Kvalitnější je HPL, v překladu vysokotlaký laminát. Je to materiál vyrobený na bázi laminátové pryskyřice při vysoké teplotě a tlaku o tloušťce 0,8 mm. Je odolný proti vodě, snadno omyvatelný a odolný proti oděru. Používá se například i na kuchyňské desky.

U jednobarevných dveří lze doporučit lakovaný povrch, který se provádí do široké škály barev. Aby vydržel, je ho nutné provádět na velmi tvrdý materiál.

Vzhled dveří

<img alt="" class=„img-responsive clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­340/550×l91zv6hkvhar­g830ahhnguq28wbb6n­jsuy6c.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„550×l91­zv6hkvharg830ah­hnguq28wbb6njsu­y6c“ /> Shutterstock.com

Vzhled dveří ze strany chodby by měl být u všech bytů stejný. Z vnitřní strany ladíme barvu a povrch dveří k interiéru. Výrazně barevné dveře nemají v Čechách příliš silnou tradici, ale na bílé zdi mohou působit příjemně a originálně. Žádná imitace nenahradí pocit, který máte z pravého dřeva. Pokud je ve Vašem interiéru dominantním prvkem přírodní dřevo, zvolte povrch z dřevěné dýhy nebo masivu.

Při rekonstrukci historických bytů a domů bychom měli respektovat původně navržené detaily domu. Například z doby funkcionalismu, secese, kubismu a dalších slohů se může jednat o historicky hodnotné prvky. Při rekonstrukci je proto vhodné původní dveře renovovat. Než staré dveře vyhodíte, požádejte proto restaurátorskou firmu o posouzení dveří. Dnes je možné i původní dveře, a to i dvoukřídlé, vybavit kvalitním zámkem a dalšími bezpečnostními prvky. Pokud se původní dveře nedochovaly nebo jsou ve špatném stavu, je možné si vybrat nové od výrobců, kteří se specializují na repliky historických dveří. Zárubeň vchodových dveří může být dřevěná, z MDF nebo ocelová, která má lepší požární a bezpečnostní parametry.

Co nám říkají o vstupních dveřích požární předpisy?

V domě, který má více než čtyři bytové jednotky, musí být vstupní dveře protipožární. Splněna musí být požární odolnost dveří EI, což je doba, po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám. U běžných dveří do bytu musí být tato hodnota 30 minut.

Dveře by měly mít nejlépe označení D1, kdy je tvoří pouze nehořlavé hmoty a hořlavé hmoty, na nichž není závislá stabilita a únosnost konstrukce. Konstrukce D2 – nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru, ale obsahují i hořlavé látky konstrukčně použité tak, že je na nich závislá stabilita a únosnost konstrukce, a konstrukce D3 – zvyšují v požadované době intenzitu požáru. Hořlavost hmot se pak dělí od nehořlavých stavebních hmot A, nesnadno hořlavých B až po hořlavé C (nejméně C1, nejvíce C3).

Například protipožární dřevěné dveře mají hodnotu požární odolnosti EI 30 D3 C2. Jsou tedy hořlavé, ze středně hořlavých materiálů, ale splňují podmínku, že odolávají proti požáru 30 minut. Dřevěné vstupní dveře s touto odolností mohou být hladké, rámové nebo i prosklené. Stejnou odolnost by měla vykazovat také zárubeň dveří (může být ocelová nebo dřevěná).

Ochrana proti zlodějům

<img alt="" class=„img-responsive clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­340/f25anef91bqmr585­i4ju4u7yv19u52lfl5fdfx8×­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„f25anef91bqmr585­i4ju4u7yv19u52lfl5fdfx8×­“ /> Shutterstock.com

Dveře a další bezpečnostní prvky jako mříže, zámky, zámkové vložky, kování apod. mají dle norem ČSN EN 1627 vždy své označení bezpečnostní třídy. Pro každou třídu je přesně popsáno to, co musí vydržet při případné snaze o překonání zlodějem a jeho nářadím. U dveří se nejvíce používají třídy RC 2, 3 a 4. Druhá bezpečnostní třída představuje základní stupeň bezpečnosti, třetí třída středně bezpečné dveře a čtvrtá třída zajišťuje nejvyšší bezpečnost. Dříve se používalo obdobná stupnice s označením BT nebo WT.

Rozdíl mezi dveřmi je mimo jiné i v počtu jistících prvků – čepů, které zajíždí do zárubně. Nezáleží ale vždy na jejich počtu, ale i na rozmístění. Součástí dveří by měl být bezpečnostní zámek ve stejné nebo vyšší třídě. Bezpečnostní dveře mohou být podmínkou pro pojištění bytu proti krádeži.

Kování

Vaši bezpečnost zajišťuje cylindrický zámek ve třídě A až C, kde C je nejvyšší stupeň bezpečnosti. Vložka by měla být odolná proti odvrtání, vyhmatání i vylomení. Při pořizování samostatné vložky musíte znát tloušťku dveří, umístění upevňovacího šroubu a hloubku štítu nebo rozety, která kování kryje. Na vnitřní straně dveří je klika a uzamknutí může být ovládané klíčem nebo wc zámkem. Při použití wc zámku nehrozí, že klíče zapomenete ve dveřích a zabouchnete. To může být u bezpečnostních dveří velmi nepříjemné. Z vnější strany bývá nejčastěji koule. Dveře můžou být dále vybaveny kukátkem, klepadlem nebo zavíračem. Kukátko lze nahradit kamerou a snímaný obraz si pak můžete pustit nejen na domácím telefonu, ale i na televizi, počítači, mobilu atd.

Dveře dnes můžete otevírat nejen klíčem, ale i čipem nebo čipovou kartou. Nejbezpečnější je snímání biometrických údajů, kde nehrozí ztráta nebo odcizení. Přiložení prstu je přitom velmi snadné. Bohužel je toto řešení v současné době ještě poměrně drahé.

Jak postupovat při výběru vchodových dveří?

Před pořízením dveří si vypište vaše individuální požadavky na dveře. Důležitou podmínkou bývá určitě bezpečnost, nepodceňujte proto výběr dodavatele a zvolte firmu, která přesně popisuje vybavení a bezpečnostní třídu dveří. Proberte své požadavky s technikem, který přeměří dveřní otvor a zhodnotí stávající zárubeň. K lepšímu zajištění bezpečnosti a těsnosti dveří se doporučuje vyměnit i zárubeň. Dveře do bytu by měly být standardně protipožární, s minimálním EI=30.

V cenové nabídce byste měli mít zahrnutou cenu dveří, zárubně, kování, prahu, demontáž původních dveří a montáž nových dveří.

Jaký dále požadujete vzhled dveří a kování, akustické a tepelné vlastnosti dveří závisí na Vaší konkrétní situaci a prioritách.

Kateřina Janečková

Další podobné články

Přečtěte si také