Typy interiérových dveří - technika jednoduše a sn

Následující článek by měl být průvodcem pro pochopení pojmů týkajících se interiérových dveří. Získáte základní přehled o typech a možnostech při výběru dveří. Vysvětleno bude i to, proč dveře stejného vzhledového typu budou vypadat a působit mnohem lépe než jiné.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/5d0jwgtmvha5cqig­jdzepcfseefczv8l7po6g3y­c.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„5d0jwgt­mvha5cqigjdzep­cfseefczv8l7po6g3y­c“ /> Sapeli.cz

Speciální dveře

Dveře a vlhkost

Interiérové dveře jsou určeny do vytápěného prostoru o minimální teplotě 10°C a relativní vlhkosti zhruba 50%. Osazovat by se tedy měly, až když má interier požadované hodnoty! V případě, že bude teplota nebo vlhkost jiná, může dojít k jejich poškození. Při pořizování dveří do koupelen a bazénu se proto vždy zeptejte výrobce na odolnost dveří ve vlhkých prostorách. Nechte si případně doporučit odolnější provedení.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/77sjzcl503c63vctnrc5­hj4vix7bwgnxqm48g6y5­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„77sjzcl­503c63vctnrc5hj4vix7bwgn­xqm48g6y5“ /> 2s-trade.cz

Dveře mezi prostory s rozdílnou teplotou

U vstupů do garáže, sklepa a dalších nevytápěných prostor působí na dveře odlišné hodnoty teplot. Běžné dveře na tyto podmínky nebyly testovány a navíc nejsou tepelně izolační. Zeptejte se výrobce na provedení s vloženou tepelnou izolací.

Dveře se zlepšením zvukové izolace

Dveře bez prosklení budou mít vždy lepší zvukový útlum než dveře prosklené. Vlastnosti bezprahových dveří lze vylepšit padacím prahem nebo speciálními chlupy ve spodní části dveří. Někteří výrobci nabízí zlepšení zvukově izolačních vlastností dveří za příplatek. U těchto dveří máte po jejich správné montáži jistotu, že utlumí cca 30–40db.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/s2y5buce2o­aqrr5h9jsoe230100i­ea23mi3ufel0.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„s2y5buce2o­aqrr5h9jsoe230100i­ea23mi3ufel0“ /> Sklo-jap.cz

Dveře s provětráváním

Aby vám na sociálním zařízení fungoval odtah vzduchu, je nutný také jeho přívod. Dveře, které umožňují provětrávání, jsou nutné i do technických místností s plynovým kotlem bez přívodu vzduchu, někdy do spíže, šaten a pasivních domů s rekuperací.

Běžně se používá plastová, dřevěná nebo kovová mřížka, která ale narušuje vzhled dveří. Přívod vzduchu je možný i pod dveřmi, které mohou být ve spodní části zkrácené nebo netěsností mezi křídlem a zárubní. Dalším způsobem, který nabízí někteří výrobci, jsou provětrávané zárubně. Tato speciální obložková zárubeň je od zdi mírně odsazena a umožňuje dokonce provětrání, které nemá vliv na útlum zvuku (ideální pro technickou místnost).

Bezfalcové dveře

<img alt="" class=„img-responsive clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­340/z6rxi90mh8ug­pqtnpryproudrx6i4us­x1cqfa5qv.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„z6rxi90­mh8ugpqtnpryprou­drx6i4usx1cqfa5qv“ /> Lh5.ggpht.com

Bezfalcové dveře (= bezpolodrážkové) jsou elegantní a mezi architekty i designery velmi populární. Při zavření dolehne celé dveřní křídlo do zárubně a lícují s ní v jedné ploše. Klasické dveře mají polodrážku a jsou proto po zavření 1–2cm před zárubní. Lépe vypadá také samotné křídlo, protože hrana je rovná. Není zde nutná polodrážka – ozub, který doléhá na zárubeň. Esteticky lépe vypadá pouze strana, kam se dveře otvírají – tam jsou také zalícované. Někteří výrobci ale nabízí i systém, kdy dveře lícují i s opačnou stranou, než se otvírají. Lze tímto způsobem sjednotit vzhled dveří, které jsou umístěny vedle sebe, ale otvírají se jedny ven a druhé dovnitř. Dalším pěkným detailem bezfalcových dveří jsou skryté panty. Navýšení ceny bezfalcových dveří je obvykle právě o ně. Finančním kompromisem pak jsou bezfalcové dveře s přiznanými panty.

Zárubně

Největší oblibu si dnes získaly obložkové zárubně. Její části ze dřeva (dřevotřísky) nebo MDF se sesazují až na místě. Vyrábí se dle tloušťky stěny, která bývá u příček od 75 do 150mm. U nosných stěn je tloušťka stěny větší, proto se někdy ještě dovnitř stěny vyzdívá ozub a teprve na něj se uchytí obložková zárubeň.

Může se dřevem obložit i celá šířka nosné stěna a vypadá to pěkně, ale za zárubeň se od určité tloušťky zdi připlácí.

Pro jejich realizaci je nutné mít na stavbě už vybudovaný stavební otvor dle technických parametrů zárubně a realizované všechny úpravy stěn (omítky, malby, obklady) i podlahy. Povrch by měl mít ve všech místech stejnou tloušťku a být srovnaný. Například není dobré instalovat obložku na stěnu, kde je na části obklad a na části omítka, vznikne pak pod zárubní mezera.

Z čelního pohledu se roh zárubně řeší klasicky spojením svislé a vodorovné části pod úhlem 45°. Alternativou je vytažení svislé části přes celou výšku zárubně jako je vidět na obrázku. Společně s dalšími rovnými prvky a hranami tím lze podtrhnout pravoúhlý vzhled dveří.

Zárubeň v jiné barvě než dveře?

Zárubeň tvoří s dveřmi jeden prvek, zejména pokud jsou ze stejného materiálu. Z tohoto důvodu bych volila zárubeň ve stejné barvě. V případě kovové zárubně, je tomu už jinak. Kovová zárubeň například hliníková bude nejlépe vypadat v přirozené stříbrné barvě a její povrch může odpovídat povrchu kování, svítidel, lišt nebo zábradlí.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­340/onw48wd8i39037­rhcl3ri608fpr623c7q961ud­j7.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„onw48wd8i39037­rhcl3ri608fpr623c7q961ud­j7“ />
Vvsklo.dendrit.eu
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­340/89rwlsm076e4klgsmtin­1wpvze67uur19c5vd0jp­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„89rwlsm­076e4klgsmtin1wpvze67u­ur19c5vd0jp“ />
Shutterstock.com

Někdy si barevnou odlišnost také žádá barevné pojetí interiéru. Například můžeme mít bílé dveře a dřevěnou zárubeň, kterou pak ladíme s podlahou a nábytkem.

Kdy lze obložit starou zárubeň novou?

Speciální obložkovou zárubeň lze montovat i přímo na starou ocelovou. Toto řešení se používá v případě, kdy se chcete vyhnout bourání původních zárubní a nevadí Vám zmenšení světlé šířky dveří o 3cm. Nedoporučuji zmenšovat dveře do obytných místností včetně ložnic pod 80 cm a dveře do koupelny a toalety pod 60 cm. Nová zárubeň také zabere více místa po stranách. Počítejte s její velikostí 7,5cm do šířky od původní světlosti otvoru. Pokud Vám rozměry nové zárubně nepřekáží, zavolejte odborného technika od dodavatele dveří, aby zárubně zkontroloval. Pokud jsou staré zárubně rovné a nevystupují příliš ze stěny, nalepí se na ně nová dřevěná obložka a mezera se vyplní polyuretanovou pěnou. Lze také dveře otočit, protože stejně dochází k výměně pantů.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/adr79peeg­prxrhimwmfq9ap­g17cjxzjhue6fg1km­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„adr79pe­egprxrhimwmfq9ap­g17cjxzjhue6fg1km“ /> Shutterstock.com

Pokud Vaše ocelová zárubeň nelze obložit, můžete upravit alespoň její vzhled – nechat ji zbrousit a opatřit novým kvalitním nátěrem s kovovým vzhledem. Druhým typem dřevěné zárubně je rámová. Ta se instaluje například tam, kde nejsou dveře součástí otvoru, například rozdělují chodbu, nebo do širší zdi. Osazují se až do předem připraveného a začištěného otvoru, který je větší o celou šířku zárubně. Dveře mohou mít také boční nebo horní světlíky.

Speciální dřevěné zárubně

Zapuštěná zárubeň je osazena do roviny zdi. Styk zárubně a omítky je ošetřen kovovou lištou. Spáru je zde lepší přiznat. Také skrytá zárubeň lícuje se stěnou a dveřním křídlem. Dveře i stěnu můžete navíc řešit stejnou barvou nebo dokonce stěrkou či tapetou a docílíte tak téměř neviditelných dveří. Toto řešení je určeno do designových moderních interiérů. Dveře na obrázku budou sice dražší, ale svým nadčasovým vzhledem si troufám říci, že budou i po třiceti letech tvořit vkusný detail.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/8×h4wl60ckqkn78rjbpm­3vi5nzmwiaaqz6tvgrk7­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„8×h4wl6­0ckqkn78rjbpm3vi5nzmwi­aaqz6tvgrk7“ /> Filomuro.cz/

Kovové zárubně

Je až škoda, že jsou v současné době opomíjené a to natolik, že se na trhu dokonce objevují zárubně dřevotřískové (!) s povrchem z folie imitace kovu. Kov má jednoznačnou výhodu a to je pevnost a trvanlivost. Povrch kovové zárubně je odolný i proti stárnutí a v interiéru bude pěkně ladit s dalšími prvky jako je kování nebo lištování. Kovové zárubně jsou levnější a jsou určeny pro zdivo i sádrokarton. Na rozdíl od obložkových zárubní, které se dle zaměření na stavbě upravují, se zeď realizuje dle tvaru kovové zárubně.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/lvhpo7s17he2at­z7psnlrrg1uu6c0f1f4cyw­d5z3.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„lvhpo7s­17he2atz7psnlrrg1u­u6c0f1f4cywd5z3“ /> Tvstav.cz

Zvažujete-li použití celoskleněných dveří, podívejte se i na nabídku k nim určených hliníkových zárubních.

I kovové zárubně nabízí mnoho řešení např. bezfalcové a provětrávané provedení, zárubně se světlíky. Moderní tvary s ostrými hranami mají už integrované závěsy i těsnění. Například u skleněných dveří na obrázku bych dala přednost této subtilní zárubni před dřevěnou a to i v interiéru, který počítá s využitím dřeva. Nejobyčejnější jsou zárubně ocelové, dále si můžete vybrat nerezové nebo hliníkové.

Prah dveří

V historii se používaly dubové prahy u každých dveří jako součást zárubně. Prah byl ale v úrovni podlahy! Vyvýšený práh byl pouze mezi místností nevytápěnou a vytápěno. V době, kdy se dveře unifikovaly a používaly se ocelové zárubně, zamezoval dřevěný práh průniku tepla i zvuku a sloužil také k přechodům mezi podlahami. Nekvalitní smrkové prahy se zakrývaly gumou. Tento původní práh lze vyměnit za nový dubový nebo bukový, který koupíte již hotový například v hobby marketu. V panelových domech brání někdy výměně prahu ocelový profil. V tomto případě musíte koupit speciální dřevěný práh, kterým ocel obložíte.

Kromě dřevěných prahů narazíte i na kovové či plastové prahy, které vypadají na první pohled jako přírodní nebo lakované dřevo.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/ay3z9×hr5jy7in­v0vqkr92f7bdhen4cwrt339k­lm.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„ay3z9×hr5jy7in­v0vqkr92f7bdhen4cwrt339k­lm“ /> Kulik-jk.cz

Dnes se už práh u běžných interiérových dveří nepoužívá. Dnešním trendem je propojení místností stejnou podlahovou krytinou bez jakéhokoliv narušení vzhledu podlahy. Pokud potřebujeme přece jen změnit podlahu a přechod zakrýt, použije se přechodová lišta. Změna podlahy v místě otvoru by měla vždy vycházet pod dveře! Technický návod na to, kde přesně přechod udělat, naleznete i na webových stránkách největšího výrobce dveří.

Pokud potřebujete spáru pod dveřmi utěsnit, můžete spodní hranu dveřního křídla opatřit padacím prahem (na obrázku) nebo kartáčovým či gumovým těsněním. U vchodových dveří např. do garáže vyberte moderní nízký hliníkový práh. Pozor, některé typy se instalují už během realizace podlahy!

Kování

U interiérových dveří nám často stačí pouze klika nebo u posuvných dveří madlo či mušle. Rozetové kování se skládá kromě kliky ještě se samostatné krytky pro zámek. Dveře můžeme zamykat na wc zámek nebo klíčem vsunutým do dozické nebo cylindrické vložky. WC klička se používá u dveří do koupelny a wc. Dozický zámek slouží jako mezipokojový (klíč je větší). Do zámku pro cylindrickou vložku se osazuje například zámek FAB u vstupních dveří.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/ihqh6nlp86en34­o91dpuo7o4ksk9o­imfipco3meu.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„ihqh6nlp86en34­o91dpuo7o4ksk9o­imfipco3meu“ /> Prum.cz

Běžné dveře mají přiznané panty ve třech místech. U bezfalcových dveří je možné zvolit panty přiznané (viz. obrázek)nebo skryté, které se zafrézují do zárubně a hrany dveří. Jde o velmi čistě provedený detail. Kování si lze vybrat v různých povrchových úpravách, matném nebo lesklém niklu, lesklém zinku, bronzu nebo mosazi. Barva by měla ladit s barvou dveří a dalšími kovovými prvky v interiéru. Některá kování kombinují kov i s dalšími materiály například dřevem. Takové kování na sebe bude strhávat pozornost a stane se ústředním detailem interiéru.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/2icn07qyg­gsjjva5ot4yxwn2rw3hlfrgix­webq8w.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„2icn07qyg­gsjjva5ot4yxwn2rw3hlfrgix­webq8w“ /> Shutterstock.com

Zámek

Při výběru dveří vyzkoušejte vždy funkčnost zámku a kliky. U dveří ve vyšší cenové kategorii se používá nově magnetický zámek, kdy střelku u otevřených dveří nevidíte. Zavírání dveří je snazší i bez kliky a je velmi tiché.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/2×5sso32brdxdy4fmwo1­588ftolwyzhnhj3u­oyrq.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„2×5sso3­2brdxdy4fmwo1588ftol­wyzhnhj3uoyrq“ /> Iriss.cz

Montáž dveří

Dodavatel dveří by měl zaměřit a zhodnotit rovinnost stavebního otvoru. Panty by měl po montáži seřídit tak, aby se dveře snadno zavíraly. U bezfalcových dveří by měla po obvodu zůstat stejně široká spára. K osazení dveří dochází většinou až na závěr stavby, takže dveřím naštěstí nehrozí poškození. I přesto si dávejte během stěhování velký pozor a dveře nechte v ochranných foliích nebo zabalené.

Kateřina Janečková

Další podobné články

Přečtěte si také