Srubový konstrukční systém

Masivní srubová konstrukce, která je předurčena na stavbu budov na bydlení a rekreaci. Různorodost konstrukcí a přitažlivý vzhled si nachází stále své příznivce i v době kdy každý chce něco velmi moderní.

Edb.cz

Ano, i v dnešní době je hodně lidí, kteří chtějí vlastnit budovu, která bude mít specifický vzhled a charakter. Budovu, které čas a působení přírody dodá patinu, které jiné budovy jen těžko dosáhnou nebo ji nedosáhnou vůbec.

Polohraněná a hraněná konstrukce

Tato konstrukce patří mezi tradiční konstrukce, které jsou u nás známé jako roubenky a najdeme je po celé České republice (např. Kytlice, Líska, Bukovec, Brocno). Vyrobeny jsou z masivních kmenů, které jsou u tradičních srubů opracovaný ručně za pomoci sekery (tzv. pobíječky) a ruční pily různého typu (např. břichatka, ocaska a …). Dnešní roubenky jsou vyráběny za pomoci moderních technologií ve zpracování dřeva. Jako materiál se používá jehličnaté dřevo smrku, jedle, borovice, modřínu. Pokud se jedná o konstrukci z mokrého dřeva tak se zohledňuje jeho sesychání a stavba se vyhotoví s mezerami mezi trámy. Tyto mezery se vyplní až po dokončení střechy popřípadě po dostatečném vysušení stěny. Jako těsnící materiál se v minulosti používal mech nebo dřevní vlna, která se vymazala mastnou hlínou nebo se olištovala. V současnosti to jsou různé těsnící lišty nebo tmely ale i přírodní materiály jako těsnění pomocí ovčí nebo kokosové vlny. První roky je proto potřeba zabezpečit roubence servis, který se postará o přelištování, dotěsnění spár a opravy trhlin.

Detail vyplnění spáry pomocí konopného lana

Vaseroubenka.cz

Sesychání jsou přizpůsobeny i detaily ostění otvorů, nadpraží, styk s komínem. Tyto detaily musí být provedeny tak, aby nedošlo k porušení nebo poškození jednotlivých prvků. Dveře nebo okna se osazují do drážky, v nadpraží se musí počítat s dilatací atd.

Prostorovou tuhost této konstrukce zabezpečuje buď vazba v rozích, která vytvoří přesah tzv. záhlaví nebo přeplátováním v rozích spojem na rybinu. Je to spojení dvou trámů pomocí lichoběžníkového (rybinového) plátu zaústěného do vybrané plochy druhého trámu. Tento spoj tak zabezpečuje trámy proti vybočení.

Rybinový spoj v rohu a mezery mezi trámy

Drevostavby-rychle.cz

Instalace jsou u této konstrukce trochu problematičtější, ale dají se zvládnout. Z estetického hlediska se je snažíme skrýt v konstrukci. Při rozvodech vody se snažíme vyhnout jejich umístění v obvodové stěně.

Detail osazení elektrické zásuvky skryté v konstrukci

Modrastrecha.cz

Povrchová úprava stěn je různá, z exteriéru jsou to různé olejové nátěry a lazury na dřevo, které se časem musí obnovovat. V interiéru jsou steny upraveny přírodními olejovými nátěry nebo vosky. Je možné i tyto stěny omítnout hliněnými nebo vápenocementovými omítkami, které v kombinaci s dřevem vytvoří příjemný kontrast.

Důležitá konstrukce je střecha. V dnešní době máme na výběr z mnoha druhů krytin je ale dobré její výběr přizpůsobit architektuře této stavby. Tradičním druhem krytiny je dřevěný šindel, jehož životnost závisí od druhu použitého dřeva a jeho chemické ochrany a pohybuje se od 20 do 100 let.

Šindelová střecha ze štípaného šindele

Zamagurie.sk

Alternativou k dřevěnému šindelu jsou plastové šindele, které se vyrábějí z recyklovaného plastu a na které jejich výrobci dávají záruku i 30 let. Nemusíme se však bát použít i těžší typy krytiny jako jsou betónová nebo pálená krytina.

Příklad použití plastového šindelu na střeše s odvětrávacím otvorem

Pkstrechy.eu

Okna a dveře jsou konstrukcí, která ovlivní vzhled budovy do značné míry. Nedoporučuje se u této konstrukce použití klasických eurooken, ale spíš použití kvalitně udělaných kastlových oken, které jsou typické pro tuto architekturu. Výjimkou mohou být eurookna přizpůsobena této konstrukci.

Eurookno přizpůsobeno roubené architektuře vypadá stylově

Nabidky.edb.cz

Architektura roubené stavby je předurčena na stavbu chaty na rekreaci ale najde si určitě příznivce, kteří v ní budou bydlet celoročně. Je potřeba už při samotném návrhu dbát na to co od této stavby chceme a tomu přizpůsobit i vzhled a detaily stavby. Je dobré zohlednit typickou architekturu této konstrukce a vyvarovat se použití moderních prvků, které budou bít jako pěst na oko. Při citlivém návrhu je však možné použít i moderní prvky, které budou vypadat na této stavbě velice hezky. Konečné rozhodnutí je však na majiteli dané stavby.

Kuláčová konstrukce

Na rozdíl od roubenek je tato konstrukce z nehraněných trámů tzv. kuláčů a je někdy nazývaná, jako kanadská konstrukce podle krajiny odkud pochází. Z ní se rozšířila po celém světě a je ve veliké oblibě i u nás.

Srubový rodinný dům v Javorníkách

Konopi-izolace.cz

Stěny jsou z masivních trámů, které jsou ukládány na sebe a mezi sebou jsou spojeny na tupo s výřezem ve tvaru písmen U nebo W do kterého se vkládá tepelná izolace. Rozměry těchto trámů v zásadě ovlivňuje to, co nám v našich lesích vyroste. Průměr těchto támů je 200 – 300 mm. Maximum je 400 mm. Někteří naši výrobci nabízejí ve své nabídce i cedrové dřevo, které je oproti našemu smrku pevnější, trvácnější, méně praská ale nevýhodou je jeho vyšší cena.

Detail podélného spoje ve tvaru W vyplněného izolací

Srubovedomy.cz

Rohové spoje jsou spojeny přeplátováním s přesahem 100 až 500 mm, které může být rovné, obloukové, francouzské nebo šachovité. Je na nás jaký tvar se nám líbí.

Příklad ukončení přesahu – francouzské

Drevoastavby.cz

Při realizaci těchto staveb se často používá čerstvě vytěžená kulatina proto je opět potřeba zohlednit sesychání dřeva, které po výšce může dosahovat i 150 mm. Jelikož je to jev zcela přirozený, se kterým se počítá a přizpůsobují se mu i konstrukční detaily. Například při kombinaci srubové stěny s nosními sloupy, která je u téhle konstrukce velice oblíbená se počítá s rozdílným sesycháním steny a sloupu a sloup je proto opatřen rektifikací, která umožní jeho nastavování v průběhu sesychání. To se provádí v pravidelných intervalech až po úplné vyschnutí srubu.

Specifikem těchto staveb jako i roubenek je, že už při samotném návrhu budovy je potřeba dobře se zamyslet nad dispozicí budoucího objektu, protože úpravy jako např. posun příček už v hotové stavbě nejsou možné. Masivní vzhled konstrukce dává srubovým stavbám zajímavý vzhled, který když není zohledněno okolí kde se stavba nachází působí nepatřičně. S oblibou je tato konstrukce využívána ke stavbě domů, chat v horských oblastech nebo větších budov jako jsou restaurace.

Moderní srubová konstrukce

Jelikož je člověk tvor nespokojený jeho vyšší požadavky na vlastní bydlení, přísnější požadavky na tepelnou ochranu budov, lepší technologické možnosti v dřevařském ale i stavebním průmyslu (vývoj nových stavebních materiálů, …) ovlivnili vznik nových konstrukcí srubů, které jsou často i cenově přístupnější.

Horská srubová chata ve Finském Levi

Drevostavby-kontio.cz

U masivních konstrukcí je základem strojově opracované dřevo, které je buď z jednoho kusu, nebo z více kusů, které jsou vzájemně slepeny a následně strojově opracovány. U lepených trámů se lepení provádí ve všech třech směrech.

Okrouhlý profil srubového trámu

Honka.cz

Jejich tvar může být okrouhlý nebo profilovaný. Použití lepených trámů, které jsou slepeny z materiálu, který je částečně vysušený eliminuje objemové a tvarové změny, ale může prodražit konstrukci (náročnost výroby).

Profilový trám slepený ze šesti kusů, na spodní straně opatřen těsněním

Honka.sk

Aby byly splněny požadavky na tepelnou ochranu budov tak se tyto konstrukce vyrábějí jako jednoplášťové nebo dvojité. Při jednoplášťových je to nosní konstrukce tloušťky 150 až 200 mm s přídavnou vrstvou tepelné izolace a obkladem a u dvojitých je to konstrukce s tepelněizolační výplní. U jednoplášťové konstrukce je izolace zpravidla umístěna směrem do interiéru kde ji zakrývá většinou dřevěný obklad nebo obklad ze sádrokartonových desek. Jako izolace se používá minerální vlna ale i korková izolace. Tato konstrukce umožní jednoduché skrytí rozvodů za obkladem.

Detail jednopláštové konstrukce s izolační vrstvou a drěvěným obkladem

Drevodom.sk

Závěrem

Tyto konstrukce jsou poměrně náročné na výrobu a zřídka se vyhotovují přímo na stavbě. V době kdy se na stavbě realizuje výstavba základů ve výrobě se pracuje na konstrukci. Celá konstrukce se vyrobí a sestaví na nečisto a následně se označí a převeze přímo na stavbu. Tady se během krátké doby celá konstrukce sestaví znovu a následují dokončovací práce. Tato technologie výrazně urychlí dobu výstavby. Jestli jste ve fázi kdy se rozhodujete jakou konstrukci si vybrat je dobré poradit se s lidmi, který v stavbách z těchto konstrukcí bydlí. Popřípadě využít možnost návštěvy některého referenčního domu, kterou někteří výrobci nabízejí.

Tibor Protus

Další podobné články

Přečtěte si také