Rizika podkrovního bytu

Podkrovní bydlení oproti klasickým bytům obsahuje větší množství konstrukcí, které jsou vystavovány působení vnějšího prostředí. Z toho samozřejmě vyplývá jejich větší náchylnost na pečlivé provedení, které je často opomíjeno a majitelům to přináší mnoho potíží.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/o5syhezwfwcc4mje­huqbitral7va3v2nyp­q9to2q.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„o5syhez­wfwcc4mjehuqbi­tral7va3v2nyp­q9to2q“ /> Ceskestavby.cz

Problémy střešních oken

Střešní okna bývají nejzranitelnější částí střešní konstrukce. Zde se nejvíce projevuje nekvalitní provedení detailů a také špatná údržba během provozu. Dávejte proto přednost léty prověřeným značkám a výrobcům, kteří mají na kontě mnoho dobrých referencí a v případě problémů vám mohou poskytnout kvalitní servis. Při montáži střešního okna je třeba provést správné napojení parozábrany, tepelné izolace, střešní krytiny a také zároveň kvalitně vyplnit okenní spáru a správně provést oplechování, volte proto vždy raději odbornou montáž, abyste si díky své nezkušenosti nezadělali na budoucí potíže. Další specifika a možné komplikace střešních oken jsou podrobněji rozebrána v článku Podkrovní okna.

Zatékání

Střešní plášť má kromě zachování tepelné pohody také chránit interiér před pronikáním vody z venkovního prostředí. Zatékat do interiéru vám může nejen nekvalitně provedenými střešními okny, ale také poškozenou či špatně provedenou skladbou střešního pláště. Nejdůležitější voděodolnou vrstvou je střešní krytina, která má vodu odvádět do okapových žlabů tak, aniž by došlo k jejímu průniku dovnitř pláště. Vlivem poškození krytiny či nesprávným provedení detailů, může přesto dojít k průniku vody do dalších vrstev, a proto je střešní plášť ještě vybaven pojistnou hydroizolací, která v takových případech ochrání další vrstvy pláště, především tepelnou izolaci, jež by mohla působením vody degradovat a ztratit své tepelně-izolační schopnosti. Pokud se vám tedy v interiéru po dešti objeví vlhké mapy, musíte opravit nejen detaily střešní krytiny, ale pravděpodobně také poškozenou pojistnou hydroizolaci.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­340/fr58bs2pwjd7y­ii4×df7×f5hah­8993137h33e4je­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„fr58bs2­pwjd7yii4×df7×f5hah­8993137h33e4je“ />

Těsnění okenní spáry je třeba provést kvalitně a v případě potřeby jej obnovovat, jinak vám hrozí zatékání vody při dešti.

Servis-stresnich-oken.cz
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­340/zt27m63oip­glhe24mp078phoh­gox1kz9×7ul92jr­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„zt27m63­oipglhe24mp078p­hohgox1kz9×7ul9­2jr“ />

Při stavbě je nutné zkontrolovat těsnost spojů jednotlivých pásů hydroizolace.

Dumabyt.cz

Výkyvy teplot

Jedním z nejčastějších problémů podkrovních prostor jsou vysoké teploty v letním období a na druhé straně unikající teplo v období zimním. V létě je rozhodujícím faktorem orientace střechy, počet, typ a velikost oken, jejich zastínění, typ střešní krytiny a nápomocná je také dostatečná tloušťka tepelné izolace. Ta je ovšem mnohem důležitější v zimě, kdy je dokonce hlavním faktorem určujícím tepelnou pohodu v interiéru. Spolu s vhodným vytápěním a kvalitním provedením celé střešní skladby vám zajistí, aby se vaše podkrovní bydlení nezměnilo v noční můru. Podrobnější informace o tom jak si ve vašem bytě zajistit co nejlepší tepelné podmínky se dozvíte v článku Teplo a zima v podkrovním bytě.

Větší riziko požáru?

Je bezpředmětné se obávat podkrovního bydlení z hlediska zvýšeného rizika vyhoření. Riziko vzniku požáru je totiž stejné jako u standardních bytů. Možné následky se pak dají velmi zmírnit použitím protipožárních opatření jako jsou různé nátěry a nástřiky dřevěných prvků či obložení nehořlavými materiály např. běžně používanými sádrokartonovými obklady.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/vlndw1cxw9×pr5hwssil­7qmca9wiy26f1i3r76wr­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„vlndw1c­xw9×pr5hwssil7qmca9wi­y26f1i3r76wr“ />

Dřevěné prvky nejsou tak hořlavé jak se obecně předpokládá. Při hoření vzniká zuhelnatělá vrstva, která paradoxně chrání vnitřek trámu (tzv. zbytkový průřez), který je schopen dále plnit svou nosnou funkci.

Mibag.cz

Degradace dřevěných prvků

Před rekonstrukcí půdních prostor je třeba důkladně zkontrolovat stav dřevěných konstrukčních prvků. V dřívějších dobách neměli stavitelé takové technické možnosti, které by dřevěné konstrukce ochránili před dlouhodobě působící vlhkostí, a tak jsou mnohdy napadeny plísněmi a dřevokaznými houbami, jež mají za následek razantní úbytek jejich únosnosti. Takové prvky je třeba často vyměnit a nahradit novými.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/z7q80atgh0lot­khxclna04m92ix­g7ou0aqonp37b­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„z7q80at­gh0lotkhxclna04m92­ixg7ou0aqonp37b“ />

Uhnilé zhlaví vazného trámu – v takovém případě se často trámy ponechají a nad ně se zbuduje nová samonosná podlaha.

Draxlova.eu
Tip:

Co dalšího na vás v podkrovním bytě ještě číhá? Přečtěte si naše články:

  • Plísně v podkrovním bytě
  • Průvan v podkrovním bytě
  • Výhody a nevýhody bydlení v podkrovním bytě
Tereza Fišerová

Další podobné články

Přečtěte si také