Průvan v podkrovním bytě

Mít v bytě průvan jistě není nic příjemného. Neustále zkoumáte odkud fouká a v horším případě vám to přinese zdravotní komplikace. V podkrovní bydlení je navíc riziko průvanu větší díky netěsnostem ve střešní konstrukci.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/ltikhaxuh­kppqj2utqldi0b9y3fdc­0w0sf3p44rd.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„ltikhaxuh­kppqj2utqldi0b9y3fdc­0w0sf3p44rd“ /> Chytre-bydleni.cz

Stavební otvory

Prvním místem, které byste vždy měli sledovat jsou okenní a dveřní otvory. Problém se může týkat buď jejich samotné konstrukce a nebo mohou být tyto prvky špatně instalovány a vznikají netěsnosti mezi jejich rámem a stavební konstrukcí (tzv. připojovací spára). Pečlivě prohlédněte zda-li jsou funkční veškeré těsnící materiály (tmely či pásky) a zda nedošlo k jejich přílišnému opotřebení. Drtivá většina pružných materiálů podléhá zubu času a svou pružnost ztrácí. Objevíte-li takovou závadu, těsnění renovujte. Dejte však pozor na zachování principu parotěsnosti u vnitřního líce spáry a naopak paropropustnosti u líce venkovního, zajistí vám to ochranu tepelného izolantu uvnitř spáry (více informací v článku Kondenzace vody na podkrovních oknech).

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/czifd38ggbv75nr1­onmnblydyz5ys­dyt7tj390hc.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„czifd38ggbv75nr1­onmnblydyz5ys­dyt7tj390hc“ />

Poškozenou připojovací spárou může dovnitř pronikat nejen průvan, ale také voda při dešti.

Dumabyt.cz

Parozábrana

V podkroví je vaším největším ochráncem před nechtěným průvanem správně provedená vrstva parozábrany jež je součástí kvalitní skladby střešního pláště. Její primární funkce sice spočívá v zabránění průniku vnitřního vlhkého vzduchu do tepelné izolace, ovšem stejně tak v opačném směru nepropustí venkovní vzduch do interiéru. Bohužel až příliš často dochází k její neodborné montáži, která způsobuje její nedostatečnou vzduchotěsnost.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/ek2129ukmx5yk­jc6kc96vcui5622nud­ph1c7ohg7.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„ek2129uk­mx5ykjc6kc96vcu­i5622nudph1c7oh­g7“ />

Opět zrádné okenní otvory. Parozábrana není vzduchotěsně napojena na rám střešního okna a vzniklou škvírou na jedné straně fouká do interiéru a na straně druhé tudy proniká vlhkost do tepelné izolace, jež může začít plesnivět.

Precizni-drevostavby.cz

Prostupy

Špatná instalace parozábrany není jen výsadou napojení na okenní otvory. Prakticky veškeré prostupy touto vrstvou je třeba provádět velmi pečlivě a především tak, aby bylo výsledné řešení vzduchotěsné. Je třeba utěsnit prostupy trubek, trámů střešní konstrukce a dokonce i zdánlivě zanedbatelné prostupy od kabelů vnitřního vedení. Každá škvíra se počítá. Těsnění se obvykle provádí pomocí speciálních lepících pásek, které seženete u výrobců parozábran.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/9lj87kyxv18bh0i­ryt8vzu5qogrfza­a41sqjgtd2.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„9lj87kyx­v18bh0iryt8vzu5qo­grfzaa41sqjgtd2“ />

Příklady správného utěsnění prostupů skrz parozábranu.

Krytiny-strechy.cz
Tip:

Stále se vám nedaří najít kritické místo, které způsobuje průvan? Pomůže vám speciální metoda zvaná „Blower door test“. Ta spočívá v umístění ventilátoru do vstupních dveří bytu či domu a následně je provedeno podtlakové odvětrání interiéru, při kterém je sledovaná intenzita výměny vzduchu a pomocí speciálních měřících přístrojů jsou odhalena místa s největším průvanem.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/4c0jxmxwza­icncatnxsn23pxw72j­nb343hzy29kp.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„4c0jxmx­wzaicncatnxsn23pxw72j­nb343hzy29kp“ />

Tuto metodu můžete provést pouze za pomoci specializovaných firem, které disponují vhodným vybavením.

Terrahaus.wor­dpress.com
Tereza Fišerová

Další podobné články

Přečtěte si také