Obecné požadavky na bezbariérové bydlení

S příchodem stáří či nečekané životní situace budete muset uzpůsobit své bydlení tak, aby vyhovovalo novým specifickým potřebám. V praxi to obvykle znamená především odstraňování překážek a uzpůsobování vnitřních rozměrů místností a jejich vybavení.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/dupnloy1k7uj02j2e6­onz8nvh6ons1sdnhn9ap7u­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„dupnloy1k7uj02j2e6­onz8nvh6ons1sdnhn9ap7u­“ />

Invalidita může mít mnoho podob

Shutterstock.com

Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Pod tímto názvem si většina lidí představí osoby upoutané na invalidní vozík, je však třeba zmínit, že bezbariérové úpravy se netýkají jen vozíčkářů. Omezenou schopnost pohybu mají také často lidé starší, kteří k pohybu potřebují berle či chodítka, lidé s různými typy postižení využívající protézy nebo také slepci, kteří k orientaci potřebují slepeckou hůl či asistenčního psa.

Potřebné rozměry

Pro pohodlný pohyb invalidního člověka je nutné respektovat konkrétní typ postižení a minimální rozměry, které takový člověk zabírá. Kritické jsou především rozměry dveřních otvorů, prostor zabraný otevřeným dveřním křídlem, průchodné vzdálenosti mezi jednotlivými díly nábytku a u osob na vozíčku také výšky zařizovacích a úložných prostor. Často je také opomíjen prostor potřebný pro pohyb asistenční osoby v případech těžké invalidity.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/45z6lxgp4gxz7g3sj2sv­njnhag49emotg6w93ccr­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„45z6lxg­p4gxz7g3sj2svnjnhag49e­motg6w93ccr“ />

Člověk s invalidním postižením potřebuje ke svému pohybu více prostoru než člověk bez pohybových omezení.

Univerzalnide­sign.sweb.cz

Maximální výškový rozdíl… Pokud je mezi jednotlivými místnostmi v bytě výškový rozdíl, musí činit maximálně 20 mm a je vhodné ho opatřit přechodovou lištou, která umožní plynulé překonání výšky. Samozřejmostí je také odstranění všech prahů v dveřních otvorech.

Tereza Fišerová

Další podobné články

Přečtěte si také