Nosná zeď vs. nenosná příčka - Jak je poznám

Rozpoznání nosné zdi od nenosné příčky je pro laika na první pohled většinou neřešitelný problém.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/3dczgkyflrnlez­jrhaqewhpryx61kcqr5­97eojqg.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„3dczgky­flrnlezjrhaqew­hpryx61kcqr597e­ojqg“ /> GenealogyInTi­meMagazine.com

Nosné zdi nesou více než jen sami sebe. V provázání spolu s dalšími navazujícími konstrukcemi (základy, stropy, střešní konstrukce, krovy) tvoří nosný systém celého domu a zajišťují jeho prostorovou tuhost a stabilitu.

Příčky pak plní především funkci dělicí a zvukově izolační. Primárně nesou pouze svou vlastní váhu. Není ovšem výjimkou že mohou plnit i roli ztužujících prvků (jsou již tedy zapojeny do nosného systému), nebo při totožném umístění v několika podlažích nad sebou nesou váhu horních příček (např. při opakování stejné dispozice bytu v několika patrech).

Jak ale tyto dvě konstrukce od sebe rozpoznat? Respektive jak poznat, zda příčka nemá (při bourání) či nebude mít (při stavbě nové příčky) vliv na ostatní konstrukce. Tuto úlohu bychom měli v každém případě přenechat statikovi, projektantovi, či zkušenému architektovi. Investice vynaložená na počáteční konzultaci, či odborné posouzení se nám vyplatí. Rozhodně bude několikanásobně nižší než náklady, které budeme muset případně vynaložit na opravy problémů vzniklých na základě laického úsudku. Výjimku snad tvoří pouze konstrukce z lehkých montovaných příček, kde přítomnost odborného projektanta opravdu není zapotřebí.

Nosná zeď

 • tloušťka 150mm a více
 • materiál: pálená cihla (plná i dutinová), cihelné tvárnice, betonové tvárnice, tvárnice plynosilikátové (lehčený beton), dřevěné panely (plnostěnné), dřevěná rámová konstrukce (sloupky s příčníky a vzpěrami)
 • k bourání těchto stěn a otvorů v nich je NUTNÉ VŽDY PŘIZVAT ODBORNÍKA !!! (statika, projektanta, architekta)
 • zásahy do nosných konstrukcí také podléhají stavebnímu řízení a dle zákona VYŽADUJÍ POVOLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/ylxm0tcac­mc68hz1qm19×k8zmgdjag­jylib48ay1.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„ylxm0tcac­mc68hz1qm19×k8zmgdjag­jylib48ay1“ /> Rockwool.dk

Těžké příčky

 • tloušťka obvykle 60–150mm
 • akustické mezibytové příčky bývají široké až 250mm
 • materiál: pálená cihla (plná i dutinová), cihelné tvárnice, betonové tvárnice a panely, dřevěné panely (plnostěnné)
 • o bourání i novostavbě těžkých příček je dobré se poradit s odborníkem (viz. článek Bourání příčky v bytě)
 • nepodléhají stavebnímu povolení

Lehké příčky

 • tloušťka cca 60–150mm
 • materiál: montované příčky ze sádrokartonových desek či desek na bázi dřeva (např. dřevotříska, překližka), umakartová bytová jádra, tvárnice plynosilikátové (lehčený beton, pórobeton)
 • lehké montované příčky je možné bourat i stavět libovolně na jakémkoliv místě či podkladu
 • nepodléhají stavebnímu povolení
Lucie Surá

Další podobné články

Přečtěte si také