Nosná zeď

Nosná zeď je spolu se základy, stropy a střechou hlavním prvkem který zajišťuje stabilitu celého domu. Přenáší zatížení z horních pater nebo střechy do pater spodních a následně do základů.

Nese více, než jen svou vlastní váhu

To, jaká je její tloušťka záleží na daném zatížení a použitém materiálu. Pro laika z toho důvodu těžké určit, zda se jedná pouze o příčku či jde už o stěnu nosnou (více v článku Nosná zeď vs. nenosná příčka). Obecně lze říci, že nosné stěny mají tloušťku od 150mm nahoru. Obvykle kolem 300mm a výše.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/bnu6r1343taz­lyggeahqsnzhf0y1c8v­zm17al3vd.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„bnu6r13­43tazlyggeahqsnzhf0y1c8v­zm17al3vd“ />

Z plánů domu můžeme vyčíst jeho nosný systém. I tak je ale nutné ověřit vše na místě. Ne vždy byla stavba beze změn provedena podle výkresů.

Lucie Surá

Pokud se rozhodneme do takové zdi zasahovat, POZVEME SI NA STAVBU STATIKA, který na základě původní dokumentace (pokud nějakou máme) a stavebního průzkumu dopředu určí, zda jde o stěnu nosnou a zda a za jakých podmínek je náš zásah do konstrukce možný. Tato investice se nám v budoucnu určitě vyplatí.

Na zjišťování skutečného stavu během rekonstrukce je v případě skrytých problémů již pozdě. Ne všechny stěny šířky 150mm jsou bez nosné funkce. Některé z nich mohou například částečně podpírat stropy. U starších domů se zase nemusí vypadat jako nosná stěna žádná. Strop je vynášen provázanou soustavou tenkých stěn.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/zycy14u2u­goqrzt5p72wrr9a­81bzv3uf1s4rt44c­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„zycy14u2u­goqrzt5p72wrr9a­81bzv3uf1s4rt44c“ />

Sonda provedená v rohu podlahy ukáže směr uložení stropních trámů a také jejich dimenzi. Z uložení trámů pak vyplývá, které stěny jsou nosné. Sondu lze provést i ze spodního patra v místě stropu.Sonda provedená v rohu podlahy ukáže směr uložení stropních trámů a také jejich dimenzi. Z uložení trámů pak vyplývá, které stěny jsou nosné. Sondu lze provést i ze spodního patra v místě stropu.

Lucie Surá

V případě, že chceme dům nastavovat o další patro, může jedině statik určit, v jaké jsou stávající konstrukce kondici a zda je možné je ještě přitížit. Rozhodneme-li se do nosné stěny bourat otvor, statik nebo projektant v závislosti na celém nosném systému určí jak může být daný otvor veliký, jakým bude ukončen překladem a jak budou ostatní konstrukce během bouracích prací zajištěny.

Zásah do nosných konstrukcí VŽDY VYŽADUJE POVOLENÍ NEBO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍMU ÚŘADU. Na úřad je třeba nachystat projektovou dokumentaci zamýšleného záměru včetně statického výpočtu. Pokud se chystáme zasahovat do nosných konstrukcí v bytě, budeme také potřebovat doložit písemný souhlas 75% vlastníků dané nemovitosti. Bez něj není zasahování do nosných konstrukcí možné. Dle zákona jsou všechny nosné konstrukce majetkem všech obyvatel domu a proto musí se stavbou souhlasit.

Lucie Surá

Další podobné články

Přečtěte si také