Možnosti otvírání horních skříněk v kuchyni

V současné době je trendy vodorovné členění čelních ploch a spotřebitelé upřednostňují výklopná dvířka. Klasická otvíravá dvířka se užívají převážně u skříní s výrazně vertikálním charakterem.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/jk0iy6foz3kw60lj­p3jsf0bfvdhak­crsehyr5ftd.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„jk0iy6foz3kw60lj­p3jsf0bfvdhak­crsehyr5ftd“ /> Sykora.eu

Tradiční otvíraní zleva doprava a naopak

Na vnitřní straně dvířka jsou vyvrtané díry pro závěsy. Existuje několik druhů pantů. Při výběru je potřeba volit podle typů otvíraní dveří a podle úhlu, do jakého lze pant rozevřít. Jsou vyráběny z pozinkované oceli a opatřené blokovacím mechanizmem. Podle materiálu dvířka vybíráme závěsy na dřevěné dvířko, na sklo a zrcadlo nebo na hliníkové rámečky. Existuje velké množství pantů, lišících se mezi sebou konstrukcí, způsobem montáže nebo velikostí přesahu. Mezi top firmy, vyrábějící nábytkářské závěsy patří jednoznačně Hettich a Blum.

Největší oblibě se těší závěsy s tlumícím zařízením. Když dvířko pustíte, mechanizmus zpomalí jeho pohyb a samo se tiše a plynule zavře. Dvířka při zavíraní nebudou práskat, ale těsně před dovřením zpomalí svůj pohyb a tiše dosednou na hranu. V oblasti tlumení dvířek existují tlumiče samostatně montované na korpus nebo speciální závěsy s integrovaným tlumičem. Klasicky otvíravá dvířka se užívají při horních skříních vertikálního charakteru, vyšších. U dlouhého horizontálního nábytku tento mechanizmus použít nelze.

Výklopy

Trendem posledních pár let je jednoznačně vodorovné členění čelních ploch. U spodních skříní jsou nejčastější volbou široké zásuvky, u horních skříní jsou to výklopy. Kvůli otvírání nahoru poskytují snadnější a rychlejší přehled o obsahu skříňky. Uživateli nehrozí udeření do hlavy, jelikož nemanipuluje dvířkem ze strany na stranu. Největším plusem je fakt, že lze realizovat obrovské šířky výklopu, až do 1800 mm, což je u klasických dvířek nemožné. Častá je také kombinace s různými provedeními, s dřevěnými čely nebo alurámem.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/h7s6ndtpczd372kdnsa9­rd2aypfb2at2fe44s1­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„x0h7s6n­dtpczd372kdnsa9rd2a­ypfb2at2fe44s1­“ />

Výklopný mechanizmus skládacího typu u prosklených skříní s nerezovým rámečkem.

Welke.nl

V minulosti se pro otvírání užívaly různé podpůrné ´nožky´, později napomáhaly vyklopení dvířka pneumatické písty. V dnešní době jsou jednoznačně nejpopulárnější zdvižné systémy zvané Aventos. Vyznačují se velkou boční stabilitou a nosností. Důležité je také to, aby otvírání probíhalo měkce a tiše, nezávisle na velikosti čela.

Rozlišujeme čtyři typy výklopů

Skládací výklopy

Dvířko se skládá ze dvou čílek. Zvednutí dvířka do finální pozice předchází ´zlomení´ jeho frontální strany. Nespornou výhodou je fakt, že výklop lze dimenzovat na vyšší skříně a středně vysoký nábytek. Po zvednutí dvířka do jakékoliv výšky bude madlo pokaždé lehce dostupné. Lze realizovat úchytky všeho druhu, ideální pozice madla je však blízko spodní hrany uprostřed.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/15ihb0dij­xnpk0gb3b6×o2kav3c8jkx20­e1ma3pd.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„15ihb0dij­xnpk0gb3b6×o2kav3c8jkx20­e1ma3pd“ />

Skládací výklop HF od firmy Blum

Kondesign.cz

U skládacího typu je potřeba počítat s tím, že výklop při svém otevření v koncové pozici přečnívá cca 90 až 160 mm nad korpus horní skříně. Velikost přesahu závisí na výšce dvířka. Proto nelze nad tento typ skříně umístit nástavce o větší hloubce. Šířka skříně by se měla pohybovat v rozmezí od 480 mm do 1040 mm.

Výkyvné výklopy

Jedná se o nejpoužívanější výklopné mechanizmy vůbec. Poskytují pohodlnou obsluhu, madlo je v každé poloze lehce přístupné i nižším osobám. Dvířko v koncové poloze přečnívá nad korpus skříně. Potřebný prostor pro bezproblémové otevření činí 180 mm. K otevření dochází zvednutím čílka a jeho následním posunem směrem za korpus skříně. Čílko se tím pádem naklání přes svůj korpus. Vhodná výška nábytku se pohybuje v rozmezí od 350 mm do 800 mm. Šířka skříně by neměla přesáhnout 1800 mm.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/uh1dscyyshxf1y3czn5­his6ss5fl9ohqxyn­fyy43.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„uh1dscy­yshxf1y3czn5his6ss5fl9oh­qxynfyy43“ />

Výkyvné výklopy HS od firmy Blum

Kuchynedusek.cz

Výkyvné výklopy se hojně užívají nejen v kuchyních, ale také v obývacích nebo jídelních nábytkových sestavách. Je vhodný také při instalaci věncových lišt a postranic.

Zdvižné výklopy

Zdvižný typ poskytuje nejideálnější přístup do vnitřního prostoru skříně, protože dvířko se celé vysune až nad úroveň korpusu. Pozor si musíme dávat na světlou výšku místnosti, zejména na instalaci sádrokartonového podhledu, abychom předešli střetu dvířka se stropem. Otvírání probíhá krátkým posunem čílka směrem od korpusu a následným tahem dvířka směrem nahoru.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/shewkirsx7mvwt5kc2t­ao1tntoyirn2jev2dqpk5­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„shewkir­sx7mvwt5kc2ta­o1tntoyirn2jev2dqpk5“ />

Zdvižný výklop HL od firmy Blum

Kondesign.cz

Zdvižný typ výklopu lze použít i ve speciálních konstrukčních situacích, například při integraci elektrospotřebičů u vysokých skříních.

Prosté výklopy

Jsou vhodné i pro menší výšky korpusů (nad potravinovou skříní, lednicí, obecně). Dvířko v konečné poloze zabírá minimálně místa nad korpusem. Použití prostého výklopu je vhodné například v tom případě, když je nad horní skříní umístěn nástavec o větší hloubce. V tom případě se dá úhel otevření výklopu nastavit tak, aby nebylo čílko v kolizi se dnem nástavce.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/ru6hpnnu3cphxl294qel­cc9t9npla43n80yd­z0kz.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„ru6hpnn­u3cphxl294qel­cc9t9npla43n80yd­z0kz“ />

Prostý výklop HK od firmy Blum

Kuchynedusek.cz

Maximální šířka skříně je omezena 1800 mm. Z ergonomického hlediska se doporučuje výška korpusu do 600 mm. Výklop se také užívá u vysokých skříní, při schování nízkého prostoru nad lednicí, nebo spotřebiči obecně. Je dostupný také s tip-on otvíráním.

Horní skříně na elektriku

Pohodlným a luxusním příkladem je otvírání horních skříní na elektriku. Před montáží skříní musíme myslet na instalaci kabelu 230 V za horními skříněmi nebo nad nimi, aby bylo možné mechanizmus zapojit. Po namontování všech komponentů a položení kabelů se nainstaluje vypínač na dobře přístupné místo. Nejčastěji se vypínač nachází na boku skříně nebo na vnější hraně bočnice. Dvířko se otevře pouhým zatlačením na jeho vnější straně. Stisknutím vypínače se samo zavře, bez užití jakékoliv námahy.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/f3n12×tccsjp80iv1si­arq2y4dnxn72rej­qjpcnx.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„f3n12×t­ccsjp80iv1siar­q2y4dnxn72rej­qjpcnx“ />

Elektrické otvíraní horních skříní

Blum.com

Díky systému na elektriku lze synchronizovat i několik výklopů najednou. Tato možnost je praktická hlavně v případě kdy jedno čílko spojuje více korpusů. Při výpadku proudu se elektrické otvírání deaktivuje a uživatel je nucen otvírat nábytek ručně.

Posuvná dvířka

Posuvné dveře patří v oblasti nábytku k zajímavým designovým prvkům. Výhodou posuvných dveří u horních skříní je fakt, že nezabírají žádný prostor před skříní. Tím pádem neomezují činnost uživatele před kuchyňským průčelím a zároveň zamezují jakékoli kolizi či střetu. Snižují riziko úrazu, ke kterému může při klasickém otvírání lehce dojít. Jelikož se ale dvířka pohybují PŘED nebo ZA vedlejší dvířka – bude vždy část skříně a její obsah zakrytý.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/3te1gen9×5wsu­aynge4ctm6exkzsgb85pbz3i­cap.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„3te1gen­9×5wsuaynge4ctm6ex­kzsgb85pbz3icap“ />

Posuvná dvířka u horních skříní v kuchyni.

Truhlarskypor­tal.cz

Užitím posuvných dveří přidáme nábytkové sestavě na variabilitě. Vznikají nám různé varianty a kombinace otevřených a zavřených prvků. Při výběru transparentního materiálu nebo zajímavých grafických vzorů může sestava budit pokaždé jiný dojem. Dvířka se obyčejně pohybují v hliníkovém rámu, nosné profily a jednotlivé prvky kování se montují před korpusem jednoduchým přišroubováním. Posuvná dvířka nejsou v kuchyních u nás rozšířené. Častěji je můžeme vidět v obývacích sestavách, předsíních a nejčastěji u šatních skříní.

Speciální druhy otvíraní

Na jedinečnosti každé kuchyni určitě přidá originální řešení některého vybraného detailu. Zajímavým estetickým prvkem je volba skládacího mechanizmu u horních skříní. Dvířka jsou vertikálně zalomená a poskytují jednouchou manipulaci. Řešení je vhodné pro dlouhou řadu vysokých skříní, která si vysloveně žádá o narušení. Skládací skříně vytvoří dynamický charakter celé nábytkové sestavy.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/6ystacj6g81byb­vcavycaoxjg4ftqzu4q6l­l9ncs.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„6ystacj6g81byb­vcavycaoxjg4ftqzu4q6l­l9ncs“ />

Vertikálně lomená dvířka rozbijí strohou čistou plochu kuchyňského nábytku

Prozeny.cz

Ojedinělým, ale přesto velice zajímavým způsobem otvírání horních skříní je použití žaluzií. Žaluzie můžou být nerezové nebo hliníkové, které většinou slouží na zakrytí vyšších horních skříní položených přímo na kuchyňské lince. V tomto případě jsou ve skříni uschovány buď potraviny, nebo drobné elektrospotřebiče. U horních skříní zavěšených na zdi lze využít skleněné lamely ovládané pomocí elektrického systému. V tomto případě jsou součástí samotných horních skřínek.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/za7wlmhux­bt8n1wseunty6wew­n5nc59mgvdq5or6­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„za7wlmh­uxbt8n1wseunty6wew­n5nc59mgvdq5or6“ />

Skleněné lamely vytvářejí dynamickou ´fasádu´ kuchyně

Kuchyne-a-interiery.cz

Jde o velice praktické řešení. Žaluzie můžete ponechat ve výšce, která je pro Vás v ten okamžik potřebná a není nutno otvírat a zavírat skříň několik krát za sebou, aby Vám náhodou nezavazela v práci. Stejně jako skládací dvířka, lamely rozehrají ´fasádu´

Žaneta Flajžíková

Další podobné články

Přečtěte si také