Kondenzace vody na podkrovních oknech

Střešní okna jsou více náchylná na kondenzaci vodních par než klasická okna svislá. Je to dáno tím, že jsou více vystavena účinkům větru, dešti či sněhu a jejich povrch tak bývá v zimním období chladnější. Jak se ale proti tomu bránit?

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/cdrzmdipc81ngnca­ravwjrjzd1fbz2i­h1qomz9j8.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„cdrzmdip­c81ngncaravwjrjzd1fbz2i­h1qomz9j8“ /> Zivotvpodkrovi.cz

Co je příčinou?

Při běžném užívání interiéru vzniká velké množství vodních par, především sprchováním, vařením, sušením prádla, ale i zaléváním rostlin či jen dýcháním. Pro představu – během jedné noci průměrný člověk nadýchá asi půl litru vody v podobě páry. Ze základních znalostí fyziky víme, že vodní páry kondenzují, dosáhnou-li dostatečně nízké teploty (odborně nazývané teplotou rosného bodu), a právě okenní tabule jsou nejstudenějším místem v interiéru jež často této nízké teploty dosahují.

Z toho vyplývá, že předejít kondenzaci vody na oknech lze jen dvěma způsoby:

  1. Zvýšit teplotu okenních tabulí
  2. Snížit množství vodních par v interiéru
Tip:

Pokud máte ve svém bytě špatně provedené ostění střešních a nechystáte se do nákladné rekonstrukce (např. pokud bydlíte v podnájmu), můžete si vypomoci speciálním topným tělesem, určeným právě pro ohřívání okenních tabulí.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/m1s8tbnik­xp7wanmur5nl2yk­mxrue8sazpp0765×­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„m1s8tbn­ikxp7wanmur5nl2yk­mxrue8sazpp0765ד />

Okenní topné kabely vyrábí např. firma Heisse Rohre.

Heisserohre.eu

Teplý vzduch je důležitý

Je velmi důležité dodržovat zásadu umístění radiátoru pod oknem. Ohřátý vzduch, který z radiátoru stoupá totiž ohřívá a tím i osušuje plochu okenní tabule. Aby tento jev probíhal v pořádku, je potřeba správně provést ostění okenního otvoru tak, aby podporovalo přirozené proudění vzduchu.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/m1k1ruz72y3q5l1×ox­kcx1kuteigax4yd­nqxakug.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„m1k1ruz­72y3q5l1×oxkcx1ku­teigax4ydnqxa­kug“ />

Důležitá je především spodní hrana ostění, která dovolí ohřátému vzduchu dostat se co nejblíže k oknu.

Stresni-okna.cz

Kvalita skla

Nezanedbatelný vliv na kondenzaci vody na okně má také kvalita okenní výplně. Jednoduché zasklení bude přirozeně chladnější a tedy náchylnější ke kondenzaci, než izolační dvojskla či dokonce trojskla. Stávající okenní tabule pak lze také vylepšit přidáním tepelně izolačních fólií.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/rxfjwxs9muq­cg85df56v9f5o­a63i55z5fvhh6qn6­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„rxfjwxs­9muqcg85df56v9f5­oa63i55z5fvhh­6qn6“ />

Před aplikací fólie nezapomeňte okno důkladně zbavit všech nečistot.

Rolizo.cz

Jak redukovat vodní páry?

V první řadě je důležité správně větrat – nejlepší je krátkodobé větrání opakované několikrát za den, tento způsob vám totiž šetří náklady za topení, neboť v krátkém intervalu nestihnou vychladnout ohřáté stěny a nábytek a po zavření okna dál sálají naakumulované teplo. Je také důležité snažit se vždy větrat příčně celým bytem tak, aby vzniknul průvan, je-li to potřeba pomožte si např. i vstupními dveřmi. Kromě větrání se také snažte uzpůsobit své návyky tak, abyste produkovali co nejméně vlhkosti (při vaření a sprchování zavírejte dveře v místnosti, sprchování se pak snažte co nejvíce zkrátit, také pokud možno omezte množství květin v interiéru).

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/dmaacldpl5mgce­u2fh9a0a3mf3or­q5ixh1yviemd.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„dmaacldpl5mgce­u2fh9a0a3mf3or­q5ixh1yviemd“ />

Střešní okna se zamlžují především při dolním okraji, kde se také nejdříve začne objevovat plíseň.

Servis-stresnich-oken.cz
Tereza Fišerová

Další podobné články

Přečtěte si také