Kdy lze přestavět půdu na podkroví?

Vybudování obytného podkroví je přáním mnoha majitelů rodinných domů s nevyužitou půdou. Není se čemu divit – šikmý strop dodává prostoru atraktivní vzhled, krov působí romanticky a střešní okna poskytují mnohem více světla než ta klasická.

Trendland.com

Né vždy se sen stává realitou…

Jeden z omylů se stává už před koupí nemovitosti. Realitní agenti totiž téměř vždy tvrdí, že vestavba obytné místnosti do půdy je možná. Za jakých okolností už ale nezmíní a až později se ukáže, jak je realizace náročná. Předejít tomu lze už před pořízením domu tak, že si necháte vypracovat odborný posudek. Ten se týká obvykle pouze technického stavu objektu, ale může být zaměřený i na potenciál nového využití půdy.

Sodahead.com

Pokud přemýšlíte o zobytnění podkroví u svého domu, spojujete pravděpodobně tuto myšlenku s výměnou střechy nebo se zateplením. Rekonstrukce půdy však nelze oddělit od zbylé části objektu, který funguje jako celek. U starších vesnických domů je například nutné počítat s tím, že uzavřete nebo omezíte odpařování vlhkosti směrem nahoru, což může při celkovém zateplení způsobit vznik plísní, rosení oken atd. Projekt přestavby by měl tedy neodmyslitelně počítat s tím, jak se po přestavbě bude chovat celý dům. Vzniklé podkroví je nutné napojit na stávající rozvody a vybudovat nové schodiště. I v tomto ohledu může vzniknout problém.

V obou zmíněných případech je důležité mít představu o finanční náročnosti rekonstrukce ještě před začátkem projektování.

Fogii.com

Každý rodinný i bytový dům se modernizuje ve fázích. S tím, které fáze mají předcházet jiným, a s finanční náročností, si nechte poradit od architekta.

Co je nutné posoudit ze stavebně-technického hlediska?

Přeměřením výšky krovu lze ihned posoudit, zda po zateplení střechy a vybudování nové podlahy podkroví nebude světlá výška místností malá. U obytných místností by měla být světlá výška 2300 mm alespoň nad polovinou plochy místnosti a to dle dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Pokud je krov nízko, je nutné zvýšit půdní nadezdívku. Jedná se už o velký zásah, ale právě tuto variantu mnoho lidí nakonec musí zvolit.

Desire to Inspi

U samostatně stojících domů nebude nepatrné zvýšení hřebene problém. U historických a architektonicky výrazných domů, navíc uprostřed zástavby, je nutné zvýšení domu zvážit a projednat s úřady a sousedy.

Pokud je krov dostatečně masivní, zdravý a chcete ho v interiéru přiznat, lze přistoupit k variantě nadkrokevního zateplení. To prostor podkroví výrazně zvýší. Je však nutné počítat s vyššími pořizovacími náklady a s tím, že krov bude difuzně uzavřený, což není vhodné pro domy bez funkční hydroizolace. Prostor s vyšší světlou výškou je možné zvětšit o nově navržený větší vikýř jako na obrázku.

Zda krov střechy unese novou střechu (podhled, zateplení a střešní krytinu) vám určí k projektu přizvaný statik. Krov může být napaden dřevokazným hmyzem či houbami. Pokud na krovu najdete jakékoliv poškození, je vhodné přivolat odborníka. Přítomnost nebezpečných nákaz, které mohou krov zcela zničit, vám vyloučí mykolog.

Desire to Inspire

Statik dále musí posoudit únosnost stávajícího stropu pod podkrovím. Nosnou konstrukci zde můžou tvořit dřevěné stropní trámy, které ale nikdy nesloužily jako nosné pro podlahu obytné místnosti. Ze statického hlediska je nutné ověřit zejména postavení nových příček na stávajícím stropě. Odhalit stav konstrukce není snadné v případě, kdy je nosný prvek (stropní trám, pozednicový věnec) zakrytý.

Těsně nad podlahou se někdy nachází vazné trámy cca po 4 m nebo prahy roznášející zatížení od sloupků. Tyto prvky nikdy neodstraňujte bez nahrazení jiným prvkem, který přebere jejich funkci. Vazný trám lze například odstranit, ale je ho nutné nahradit novým, nejčastěji ocelovým nosníkem v úrovni podlahy.

Desire to Inspire

Jak využít prostor půdy?

Pro podkroví je nejlépe využitelná sedlová střecha. Ta má dva štíty, v kterých mohou být klasická okna. Krov sedlové střechy naleznete nad obdélníkovým půdorysem. Nad čtvercem vzniká střecha stanová, ve které ale také může vzniknout jedna pěkná místnost. Pokud je střecha zešikmená do všech stran, ale půdorys není čtverec, jedná se o střechu valbovou. Tato střecha, která bývá často s nízkým sklonem, je pro podkroví málo vhodná. Kromě tvaru a sklonu střechy, hraje důležitou roli typ krovu. Čím více zasahují dřevěné prvky do prostoru, tím hůře bude půda využitelná.

Thedesignchaser­.com

Osobně si myslím, že v podkroví lépe vypadají velké místnosti. Malé pokoje se šikmou střechou působí stísněným dojmem a ani zařízení nábytkem není snadné. Už několikrát jsem viděla v podkroví umístěnou manželskou postel, kolem které se kvůli výšce stropu nedalo projít. Z romantické ložnice pak zbydou jen boule na hlavě.

Co vnější vzhled domu?

Změnu tvaru domu si nechte vždy zpracovat od architekta, který vám pomůže najít vhodný kompromis mezi využitím vnitřního prostoru a vzhledem domu. Jeho úkolem je také vhodně umístit schodiště do podkroví a navrhnout vhodně okna přizpůsobená dispozici.

U starších objektů rodinných domů je vhodné zachovat původní vzhled a tedy historickou hodnotu domu. Ta někdy výrazně utrpí i použitím střešních oken. Pokud jsou nutné, použijte raději menší okna na méně viditelné straně a tmavou střešní krytinu.

Brit.co

Je nutné ohlášení půdní vestavby?

Ano, ohlášení stavebnímu úřadu je nezbytné. S úřadem je vhodné jednat hned od začátku, protože v místě mohou být různá omezení daná např. památkovým úřadem. Na úřad doporučuji zajít už s architektonickým návrhem a zeptat se na případné překážky v povolení stavební úpravy domu. Stavební úřad Vám poskytne informace, co k žádosti o ohlášení stavby přiložit.

Závěr

Nejčastějším důsledkem špatného návrhu vestavby bývá přehřívání podkroví, plísně kolem oken a statické poruchy. Zobytnění totiž vypadá jednoduše, ale je potřeba k němu přistupovat odborně a v širších souvislostech. Proto se obraťte na architekta či projektanta nejlépe půl roku až rok před začátkem realizace. Půda je často chápána jako nevyužitý prostor. Pravdou je, že dnes už v ní asi nebudeme sušit prádlo ani skladovat seno. Na druhou stranu díky ní dům dýchal a vyrovnávala teplotní výkyvy v zimě a v létě. Půda nabízela navíc v dnešní době tolik opomíjený úložný prostor.

Než začnete půdu vyklízet, měly byste mít představu o tom, jak velký prostor vznikne a jaká je finanční náročnost rekonstrukce. Zjistíte tak, zda se vám investice vyplatí.

Kateřina Janečková

Další podobné články

Přečtěte si také