Kamenné dlažby

Kámen je bezpochyby nejluxusnějším materiálem, jaký si můžete ve svém bydlení dopřát. Možnosti použití kamene v interiéru jsou omezeny pouze naší vlastní fantazií. Kámen je tak silný přírodní element, že v jeho sousedství jakékoli napodobeniny přírodních struktur neobstojí. Mějte to na paměti, chcete-li s tímto krásným materiálem bydlet.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/b2o3lxjuz­cn2ntg36yfq1ni­iigbeh7yl6lti­i5bo.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„b2o3lxj­uzcn2ntg36yfq1ni­iigbeh7yl6lti­i5bo“ /> Metten.de

Interiéru dodá charakter nadčasovosti, luxusu, trvanlivosti, kvality. Není to pouze dojem, kámen ve Vašem bydlení zůstane i pro příští generace. Jedná se o velmi trvanlivý a odolný materiál, který vyžaduje odpovídající péči. Dnešní technologie umožňují řezání pouze 1 cm silných dílců, použití kamene proto již není prakticky omezeno.

Charakter materiálu a opracování

Tvrdost, odolnost, trvanlivost. Životnost kamene je při dobré péči téměř neomezená. Schopnost akumulovat teplo z něj dělá vhodnou podlahovou krytinu pro podlahové vytápění. Trvá déle, než se podlaha rozehřeje, teplo však drží i po vypnutí topení a postupně jej uvolňuje do místnosti. Pozn.: Obecně podlahové krytiny, vhodné pro podlahové vytápění, dobře vedou a odvádí teplo. Pokud je použijete bez podlahového vytápění, budete mít v místnosti pocitově mnohem chladněji, než kdybyste použili krytinu, fungující jako izolant, např. dřevo, korek, přírodní linoleum, koberec, aj. Kámen je porézní materiál. Různými povrchovými úpravami můžeme tento základní charakter zvýraznit nebo potlačit. Úpravy ovlivňují protiskluznost, odolnost vůči nečistotám, omyvatelnost, ale také barevnost kamene a zvýraznění či potlačení struktury. Možná si pamatujete, jak jste si v dětství přinesli domů krásně probarvený kamínek, který po vyschnutí téměř ztratil barvy i kresbu. Správné povrchové opracování dokáže tuto pomíjivou krásu přece jen udržet.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/gdrc8jstj7zkp8×7t26×­t91ys3ud75mj1lz5nkv3­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„gdrc8js­tj7zkp8×7t26×t91ys3ud75m­j1lz5nkv3“ /> Black-granite-supplier.com

Hrubé povrchové úpravy zanechají v materiálu rozdíly mezi prohlubněmi a výstupky větší než 2 mm. Potlačí strukturu a barevnost kamene, povrch dostane šedavý nádech. Zvýší se protiskluznost a sníží odolnost vůči nečistotám. Patří sem broušení, tryskání, pemrlování, opalování, štípání. Vždy záleží na druhu kamene, jakou povrchovou úpravu snese a jakou ne. Například mramor a vápence jsou náchylné na mechanické poškození a jsou pro ně vhodné jemnější způsoby opracování než pro žulu.

Broušením se získá hrubý, matný povrch, který je vhodný pro namrzající, vlhnoucí pochůzí plochy. Jeho výhodou je protiskluznost.

Tryskání je úprava, kdy se nařezané kamenné desky opískují pomocí abrazivních částic. Získá se tím drsný, protiskluzný povrch, vhodný pro dlažbu v exteriéru, fasády, apod.

Pemrlovaný povrch je velmi hrubý. Kámen se „obouchá“ pemrlicí, speciálním kamenickým kladivem. Používá se v exteriéru na dlažby a obklady.

Opalovaný povrch vzniká opálením kamene plamenem, který na kameni zanechá malé šupinky. Ve srovnání s tryskaným povrchem má kámen výraznější strukturu. Povrchová úprava je protiskluzná, vhodná na dlažby v exteriéru, fasády, schodiště.

Štípaná povrchová úprava se provádí strojově, kdy se kámen dělí prudkým nárazem. Vzniká přirozený, nepravidelný povrch, vyznačující se jakousi nedbalou elegancí. Používá se v exteriéru i v interiéru na obklady, mozaiky, dlažby,… .

Jemné povrchové úpravy zanechají rozdíly mezi výstupky a prohlubněmi maximálně 0,5 mm. Zvýrazňují přirozenou strukturu kamene a barevnost. Vybrat si můžete z povrchu leštěného, řezaného, antikovaného, satinovaného a water jet.

Leštěný povrch je typický pro interiéry a dražší druhy kamene s výraznou strukturou a barevností, které ještě více podtrhne. Povrch se leštěním „uzavírá“ a je odolnější vůči nečistotám. Je však kluzký proto se nedoporučuje jako obklad kolem bazénů, apod. Používá se na interiérové dlažby, kuchyňské a koupelnové desky, parapety, schodiště, aj.

Řezaného povrchu se docílí diamantovým kotoučem nebo břitem. Vyznačuje se přirozeným, matným vzhledem.

Antikovaný povrch je na pomezí leštění a broušení. Je strukturovaný, na dotek však příjemně hladký. Vhodná penetrace zvýrazní barvy a zlepší omyvatelnost povrchu.

Satinovaný povrch (nebo-li leather coat) se vyznačuje matným až polomatným vzhledem, je vhodný do interiéru, např. na kuchyňské desky.

Povrch water jet zachovává strukturu kamene a ostrost barev. Je hrubší než leštěný povrch a velmi oblíbený v interiéru.

Vlastnosti

Vlastnosti jednotlivých druhů kamene jsou natolik odlišné, že je příliš nelze popsat společně. Mohou se velmi lišit také v rámci jednoho druhu podle místa těžby. Níže uvedu výběr nejčastěji používaných druhů s jejich typickými vlastnostmi.

Žula

Jedná se o hlubinnou vyvřelou horninu. Žula (nebo-li granit) je velmi vyhledávána pro svou tvrdost a chemickou stálost v exteriérech i interiérech (dlažby, obklady, parapety, kuchyňské a koupelnové desky, krby, fasády, atd.). Velmi dobře a s oblibou se leští. K sehnání je velmi široká nabídka barevnosti a struktur.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/phy8pkw9si­kerpc1wuvlrv70of5qbi­wol8runh.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„phy8pkw­9sikerpc1wuvlx0rv70of5q­biwol8runh“ />

Možná byste na první pohled hádali břidlici, přesto se jedná o žulu. Velmi tmavé až černé obklady a dlažba v koupelně jsou velmi působivé. Příjemný protipól ultrahygienické bílé .

Interiordecodir­.com
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/5zir8qs0dfmpvij­s7ld6v4z4925dxpj8a­fy42rc0.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„5zir8qs­0dfmpvijs7ld6v4z4925­dxpj8afy42rc0“ />

Jedna z rozmanitých kreseb žuly.

Bordplader24.dk

Mramor

Mramor je přeměněný vápenec. To znamená, že za vysokého tlaku a teploty došlo k přeměně struktury (překrystalizování) vápence (usazené horniny) v mramor (přeměněnou horninu). Exkluzivní, dobře opracovatelný a velmi oblíbený kámen, který se u nás používá především v interiérech na obklady, dlažby, desky. Při použití v exteriéru se na něm časem vytváří patina, která je někdy vnímána pozitivně, jindy jako chyba. Záleží na vnímání uživatele. Osobně změny materiálu vlivem okolních podmínek nevnímám jako chyby, pokud nedochází k neúměrné degradaci a ztrátě životnosti materiálu.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/pvzixfczgrij9lms2­lk5qg8wxusyclqir­wdbx7ja.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„pvzixfczgrij9lms2­lk5qg8wxusyclqir­wdbx7ja“ />
Perfekt-kamen.cz
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/zog0ve5aok5kbi­uadusxbyy2v96me3lk40­k1fim3.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„zog0ve5­aok5kbiuadusxby­y2v96me3lk40k1fim3“ />
Stylainterier.cz
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/x88qr1cyt­qq24v2qoimqgg2rz45rz5t­z2i3vjjgg.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„x88qr1c­ytqq24v2qoimqgg2rz45rz5t­z2i3vjjgg“ />

Leštěný mramor je symbolem luxusních interiérů.

Indulgy.com

Travertin

Travertin není pouze krásným materiálem, je také velmi odolný i v nepříznivých klimatických podmínkách. Přes svou vysokou pórovitost není za mrazivého počasí náchylný k popraskání. Je vysoce odolný proti nárazům a mechanickému opotřebení. Vykazuje nízkou absorbci smogu a prachu, vysokou paronepropustnost a odolnost vůči UV záření. Travertin je nepříznivý pro růst bakterií a plísní. Tvrdostí je srovnatelný s běžným vápencem. Konkrétní fyzikální parametry se velmi liší dle místa těžby.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/dyb18jv3fo­xyeu19oyfndm7k0mjbug­zkib5tzanv.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„dyb18jv­3foxyeu19oyfndm7k0mjbug­zkib5tzanv“ />

Travertin odolává vysokému zatížení.

Premiertilean­ddesign.com
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/kwbzkmz9zmed­p7qvpk0oiod3yg­d37g9qo7lqzyyd­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„kwbzkmz­9zmedp7qvpk0o­iod3ygd37g9qo7lqzy­yd“ />

Přes svou poměrně vysokou pórovitost je travertin vhodný i do exteriéru. Velký formát obkladu nebo dlažby dá nejlépe vyniknout struktuře kamene.

Kamenictvikotras­.cz
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/vuwb212b6fslxjx­brkgqw09e7a4×ztg5njkfjv­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„vuwb212b6fslxjx­brkgqw09e7×0a4×ztg5njkfj­v“ />

Další příklad travertinu v exteriéru, tentokrát jako dlažba a obklad kolem bazénu. Díky své výrazné a bohaté kresbě nepůsobí ve větších plochách nudně.

Piedra.cz

Opuka

<img alt="" class=„img-responsive clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/blp7lts8ob­npw0u8hlu5×mtsdp9cas­x6uv9y89×3.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„blp7lts­8obnpw0u8hlu5×m­tsdp9casx6uv9y89×3“ /> Satescechy.cz

Opuka je naším tradičním stavebním kamenem. Je snadno dostupná, lehká a dobře opracovatelná. Nevýhodou je její náchylnost k zvětrávání. Jde však o velmi trvanlivý kámen, umí-li se s ním zacházet. Dříve se opukové zdivo často chránilo před povětrnostními vlivy omítkou. Dnes můžete právem namítnout, že když už investujete do kamene, chcete jej pohledový a ne „zaházený“ omítkou. Opuka se proto v současnosti ošetřuje zpevňovacím roztokem, stavebními úpravami, které brání šíření vlhkosti a spárováním mezer. Opuka je vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/kxcsr2r42un­vpr9d6kn1502crh30y­eyld9hjwbxn.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„kxcsr2r­42unvpr9d6kn1502­crh30yeyld9hjwbxn“ />

Opuka v interiéru. Posuďte sami, jestli si ji umíte představit u sebe doma.

Ka-sta.cz
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/48cf6rww88a11mjem8p9­2gx5wrt6r45a28f010dd­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„48cf6rw­w88a11mjem8p92gx5wrt6r45­a28f010dd“ />

Vybíráte kámen na obložení krbu? A vzpomněli jste na naši tradiční opuku?

Ka-sta.cz
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/7phf2kc1b2qou­1qciu769er79tlu7­3fkhdg38gaf.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„7phf2kc­1b2qou1qciu769er79tlu7­3fkhdg38gaf“ />

Zdivo z opuky je tradicí, znovuobjevenou v moderní architektuře.

Ka-sta.cz

Rula

Rula patří mezi přeměněné horniny, stejně jako mramor nebo křemenec. Má vysokou pevnost v tlaku, téměř nulovou pórovitost a minimální nasákavost (přibližně 10× menší než pískovec). Je chemicky odolná (např. vůči posypové soli), tvrdostí srovnatelná s žulou nebo křemencem. Pro nízkou sprašnost je oblíbená v interiérech. Používá se v exteriéru na dlažby, obklady i zídky, v interiéru na obklady a dlažby. Díky nízké nasákavosti nepodporuje šíření mechů, lišejníků, řas.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/kwoamqga0ra6faq­modqy2y1nuxpt5rbnmys­gs1a7.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„kwoamqga0ra6faq­modqy2y1nuxpt5rbnmys­gs1a7“ />
Ka-sta.cz
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/3b208v8909tcit­dv2eik8rtp2tcb0ux­vo608iiqz.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„3b208v8­909tcitdv2eik8rtp2tcb0ux­vo608iiqz“ />
Ka-sta.cz

Porfyr

Porfyr patří mezi vyvřelé horniny. Je tvrdý, odolný povětrnostním vlivům. Používá se v exteriéru na dlažby, šlapáky, podezdívky, obklady, v interiéru na podlahy, obložení krbů, komínů, do sklepních prostor. Barevnost se pohybuje ve škálách šedých, hnědých až hnědočervených odstínů.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/pdxr4s2d3k7c3k0ur7op­7cdazugc82d2m46vj45­0.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„pdxr4s2­d3k7c3k0ur7op7cda­zugc82d2m46vj45­0“ /> Biro-d.cz
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/0v2dl3wdv518754bbde­llyacf8742efbf0×17l1j­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„0v2dl3w­dv518754bbdelly­acf8742efbf0×17l1j“ />

Porfyr nabízí také množství barevných variant. Záleží jen na Vás, dáte-li přednost tlumeným hnědým a šedým odstínům nebo veselé barevnosti, jako je na obrázku dole.

Hradcany89.cz

Břidlice

<img alt="" class=„img-responsive clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/yzakfgo0i­cyhsx2b0669i4e­y7wcqde44on4my850­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„yzakfgo0i­cyhsx2b0669i4e­y7wcqde44on4my850“ /> Topstein.com

Esteticky velmi zajímavý kámen, který nabízí celou škálu barev a vzorů. Některé druhy se na slunci barevně lesknou. Břidlice je vhodná do exteriéru (dlažby, střechy) i do interiéru (podlahy, obklady stěn, apod.). Na břidlici se mi líbí poměrně slušná finanční dostupnost a možnost velkoformátových dlažeb a obkladů. Právě na větších formátech pořádně vynikne přírodní krása a struktura kamene.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/by8cacktcbq5k29mpv­93×ny93b28622hvop­p5j3j.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„by8cacktcbq5k29mpv­93×ny93b28622hvop­p5j3j“ />

Nadčasově elegantní břidlice.

Gardenstone.cz

Pískovec

Pískovec má ve stavebnictví své nezastupitelné místo. Vyniká odolností vůči mechanickému poškození a širokým spektrem barev teplých tónů. Používá se na obklady stěn i dlažby, v interiéru i exteriéru.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/jrxrtsdm8bbnpmbfrbph­g63u9c9ktipax1il1vcd­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„jrxrtsd­m8bbnpmbfrbphg63u9c9kti­pax1il1vcd“ />

Pískovec je ve stavebnictví velmi oblíbený. Dříve se hojně používal jako stavební kámen, dnes se jím více šetří. Je vhodný jak na fasádní obklady, tak na venkovní dlažby.

Brickandstone­.com.au
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/izdi87oc3op1e­yviuhbch2fm54d5f0­whu8su96yt.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„izdi87oc3op1e­yviuhbch2fm54d5f0­whu8su96yt“ />

Minimalisticky řešený interiér a opravdovost přírodního materiálu jsou pro mnohé naplněním touhy po krásném bydlení.

Showerroomremo­deling.com

Onyx

<img alt="" class=„img-responsive clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­340/c5j3vyu1fl9r0kos­kek6lu78rcsju9c1dhqzu­ucd.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„c5j3vyu1fl9r0kos­kek6lu78rcsju9c1dhqzu­ucd“ /> Tugendhat.eu

Když se řekne onyx, vybaví se mi onyxová stěna ve slavné vile Tugendhat v Brně. Tento polodrahokam se s oblibou prosvětluje. Vyniká tak jeho překrásná struktura a barevnost. Není příliš vhodný na podlahy pro svou malou odolnost vůči nečistotám, přesto jsem si nedovolila jej vynechat. Dostupný je v celé škále barevných odstínů od bílé, přes hnědou, medovou, červenou, modrou, zelenou. Nejčastěji se používá na umyvadla, vany, desky stolů, někdy užití překračuje hranici kýče, bohužel. Onyxová stěna už chce více než být v „jen“ dobrém finančním rozmaru. Deska z onyxu pod umyvadla do koupelny je ovšem estetickou výzvou pro „horních 10 000“. Takže, potřebujete-li se akutně zbavit peněz, mám pro Vás tip na krásnou investici s trvalou hodnotou. My ostatní máme možnost onyxovou stěnu zažít na prohlídce vily Tugendhat, což ostatně vůbec není k zahození .

Kvarcit

Kvarcit nebo-li křemenec se vyznačuje vysokou tvrdostí, pro kterou se využívá především v exteriéru na dlažby a obklady. V interiéru je oblíbený na podlahy, obklady krbu, stěn, okenní parapety.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/crf997mmdlfxsni­qo5kcgbtlze1eq­bpwd8l21z1m.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„crf997m­mdlfxsniqo5kcgbtlze1­eqbpwd8l21z1m“ /> Ramolstone.sk
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/x2wa6vmlpw5ns­cp8gzk1zqz42tqvm87rrf6p4­574.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„x2wa6vm­lpw5nscp8gzk1zqz42­tqvm87rrf6p4574“ /> Oodorizzi.it

Údržba a čištění

Při čištění mějte vždy zřetel na konkrétní druh kamene. Obecně nejsou na přírodní kámen vhodné čističe s obsahem mýdla, protože vytváří šmouhy. Vápence jsou náchylné vůči kyselinám. Pokud nestačí voda, vždy používejte speciální čistící i impregnační prostředek vhodný pro daný druh kamene. Prostředek z kamene vždy důkladně opláchněte vodou.

Cena a pokládka

Cena se odvíjí od druhu a jakosti kamene, formátu a povrchového opracování. V rámci jednoho druhu mohou být velké kvalitativní a cenové rozdíly. Velmi obecně lze říci, že kamenná dlažba začíná na 800 Kč/m2 (rula, kvarcit), 1200 Kč/m2 (břidlice, porfyr), 1500 Kč/m2 (pískovec), 2000 Kč/m2 (mramor). Dlažba z přírodního kamene v exteriéru má tři možnosti způsobu položení.

Nejčastějším způsobem je položení do maltového lože (nebo flexibilními lepidly) na betonovou desku. Lze tak použít kamenné prvky o tloušťce již od 1 cm. Nevýhodou je, že dlažba v podstatě nejde rozebrat, opravy jsou časově i finančně nákladné a odvodnění povrchu dlažby není tak účinné, což se projeví také na životnosti. U tohoto způsobu položení je nezbytně nutné zajistit správné provedení betonové desky, správné umístění dilatační spáry a spád pro odtok vody min. 2–3%. U velmi nasákavých druhů kamene, jako je např. pískovec, je nutné zamezit rychlému odparu vody z malty. Zabráníte tak možnému uvolnění kamenných prvků a popraskání spár.

Další možností je položit dlažbu do pískového lože. Lze tak položit kamenné prvky již od 3 cm tloušťky pro málo zatížené plochy, pro plochy s vyšším zatížením pak tloušťky od 7cm. Povrch je lépe odvodněn, má také schopnost část vody vsáknout. Dlažbu je také možno klást na podložky. Tato metoda se využívá především na balkony nebo střechy. Je nutno použít větší tloušťky desek. Výhodou je, že dlažba jde snadno rozebrat, poškozené kusy lze snadno vyměnit. Takto položená dlažba netrpí mrazem.

V interiéru se kamenná dlažba lepí, pro přírodní kámen jsou vhodná flexibilní lepidla. Při výběru lepidla je nutné zvážit typ a rozměry kamene, zatížení dlažby, typ podkladu, charakter prostředí (suché/vlhké, interiér/exteriér, podlahové vytápění, apod.).

Kamenná dlažba se také spáruje, u přesně kalibrovaných formátů se zabroušenými hranami je však možno položit ji jako bezesparou, tzv. „na sraz“. Můžete-li, dejte tomuto způsobu vždy přednost. Vynikne tak lépe přírodní krása kamene, podlaha se snadněji udržuje. Nevýhodou je, že nelze zcela zabránit možnému zatečení, přestože není příliš časté.

Hana Stoklasová

Další podobné články

Přečtěte si také