Jaké jsou výhody a nevýhody zelené střechy?

Pojem „zelená střecha“ se používá pro střechu navrženou s ohledem na to, aby na ní mohla růst vegetace.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/04/­730/ie62yircmo30fxsk47j­7nb2vhyatt1p7z99y­of8f.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„ie62yir­cmo30fxsk47j7nb2vhy­att1p7z99yof8f“ />

Nejde o žádnou novinku dnešní doby. V minulosti se například trsy trávy používaly zcela běžně jako izolace nejen v zemích severní Evropy. Důvodem jejich použití bývala ochrana před výkyvy teplot, zejména před extrémní zimou. Vrstva zeminy tedy chrání dům před ztrátou tepla. Její účinek přirozeně roste s výškou této vrstvy, ale lze zvýšit i smícháním zeminy s lehčeným materiálem jako je liapor.

Dřívější střechy měly vždy určitý sklon, aby z nich odtékala voda. Moderní hydroizolace umožňují vysazení zeleně i na střechu rovnou. Voda je bezpečně odváděna drenážní vrstvou do střešních vpustí. Odtéká jí přitom ze střechy méně, protože její část zůstává obsažena v zemině a je přímo využita k zálivce rostlin. Hospodaření s dešťovou vodou je proto výrazně snazší. Dodavatelé zelených střech obvykle udávají retenční schopnost jednotlivých typů střech. Tato hodnota je důležitá při návrhu retenčních nádrží a zasakování na zahradě, které může být navrženo úsporněji. Dnes se řeší likvidace dešťových vod u většiny novostaveb, protože to stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/36/­730/9dyr2eu65crcq3rsxh­18ep1qd2gcb2gi­aie6i68g.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„9dyr2eu65crcq3rsxh­18ep1qd2gcb2gi­aie6i68g“ /> Joseph Fry

To, že voda hned neodtéká do kanalizace, ale akumuluje se na střeše, má pozitivní vliv na okolí stavby. Při prudkém dešti se zabrání tomu, že rychle stoupne hladina vod.

Zeleň zachytává prach, zvlhčuje a okysličuje ovzduší, čímž vytváří příjemné mikroklima. Nejvíce tento jev oceníte v teplých dnech, kdy by každá jiná terasa byla rozpálená a pobyt na ní byl nepříjemný.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/04/­730/15jrxh24×o18o­iws72vdwmorgj7p2blk0b2p­dud6.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„15jrxh2­4×o18oiws72vdwmor­gj7p2blk0b2pdud6“ />

Z předchozích odstavců je jasný velký ekologický význam zelených střech. Zejména ve městech jsou zelené plochy velmi potřebné.

Rozlišujeme dva druhy zelené střechy – extenzivní a intenzivní. Extenzivní ozelenění je pouze drobnějšími rostlinami do nižší vrstvy substrátu. Vysazují se rostliny, které nepotřebují údržbu (nebo jen 1–2× ročně), jsou suchomilné a samy se rozmnožují. Tato střecha je proto vhodná do míst, kde je na střechu horší přístup nebo je střecha více majitelů a ti by se museli na pravidelné údržbě dohodnout. Střechu lze také kombinovat s plochami štěrku či oblázků. Zvýšení pořizovacích nákladů za vegetaci může být oproti standartní skladbě pouze o 10%.

#IMG##wide##1#

Mezi intenzivní zelené střechy patří i ozelenění klasickým trávníkem. Střecha pak může být využívána stejně jako zahrada. Nevyhnete se však pravidelné údržbě a zálivce! Vhodná je pro tento případ automatická závlaha. Substrát má přibližně výšku 30cm.

Intenzivní zeleň nabízí širší možnosti a dokáže plně nahradit zahradu. Rostliny lze zvolit podle výšky zeminy. U každé střechy však doporučuji vyžít služby zahradního architekta nebo specializované firmy. Vhodný výběr rostlin pro danou výšku substrátu a podřízený přírodním podmínkám umístění je velmi důležitý.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/36/­730/3dz8hsvs37yn­xpo9l8o0×tsr5136vrtlzu4l­rdmf.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„3dz8hsv­s37ynxpo9l8o0×tsr­5136vrtlzu4lrdmf“ /> Archdaily.com

U šikmé zelené střechy je nutné udělat opatření proti sesunu. Nejvíce je střecha náchylná před tím, než se rostliny zakoření a rozrostou, proto se někdy pokládá už předpěstované rohože.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/04/­730/sr04ua1kzcm2ow373­sqpnemg78u7kq6scgn­qew8u.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„sr04ua1kzcm2ow373­sqpnemg78u7kq6scgn­qew8u“ />

Ploché střechy mívají často problémy se zatékáním, jaký vliv má vrstva vegetace na hydroizolaci? Ochrana hydroizolace před kořeny je v systémových řešeních dobře zajištěna, přesto je vhodné použít hydroizolaci pro zelené střechy. Nelze podcenit výběr hydroizolace ani její realizaci, protože následná oprava by byla komplikovaná. Hydroizolace pod vrstvou zeminy trpí méně, protože není vystavena teplotním změnám a UV záření. Na obrázku je skladba střechy doporučená výrobcem hydroizolace fatrafol.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/04/­730/3r67edsmpe­uf3kt1zb23wo40i­ute5i5psmm25l­i0.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„3r67edsmpe­uf3kt1zb23wo40i­ute5i5psmm25l­i0“ />
  1. Parotěsná fólie
  2. Tepelná izolace
  3. Geotextílie
  4. Hydroizolační fólie FATRAFOL 818
  5. Drenážní vrstva (Fatradren)
  6. Smyčková rohož
  7. Geotextílie Fatratex
  8. Substrát
  9. Vegetační vrstva

Nejčastějším důvodem pro pořízení bývá skutečnost, že střecha působí na okolí příjemným dojmem. Kromě zmíněných pozitivních vlastností má ale své negativní stránky.

Nevýhodou zelené střechy je vyšší zatížení střešní konstrukce. Nelze ji tedy vždy provést na stávajících střechách a u nových střech je někdy nutné návrh konstrukce zesílit. Skladba zelené střechy je vždy vyšší než té klasické. Je proto nutné počítat se zelenou střechou už ve fázi architektonické studie stavby. Pokud budete chtít propojit interiér rodinného domu se zelenou terasou v patře, musí projektant počítat s rozdílnou výškou vnitřní podlahy (cca 10cm) a skladby zelené střechy (cca 50cm pokud je pod ní vytápěný prostor).

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/04/­730/4jnngfcoby6w1ac2eb­fy15r2iogt6nn8ny6g4tl­b.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„4jnngfc­oby6w1ac2ebfy15r2i­ogt6nn8ny6g4tl­b“ />

Další nevýhodou je poměrně vysoká cena a to zejména intenzivní zelené střechy. Do rozpočtu je nutné započítat všechny vrstvy zelené střechy, další systémové komponenty, výsev vegetace, závlahu ale i pravidelnou údržbu rostlin (jejich doplnění, hnojení, závlaha)! Zvýšit cenu stavby může i zesílení konstrukce stropu, kvalitnější hydroizolace nebo vyšší a stabilnější atika.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/36/­730/b9h2t20e2mdus­dao0×wyhb479u4knh8h8­hp0×6is.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„b9h2t20­e2mdusdao0×wyh­b479u4knh8h8hp0×6is“ /> Beautiful-house
Kateřina Janečková

Další podobné články

Přečtěte si také