Jak spolupracovat s designérem či architektem

Dobrý výsledek při návrhu interiéru ovlivňují nejen kvality vybraného profesionála, ale také váš osobní přístup ke vzájemné spolupráci. Správná komunikace je základem budoucího úspěchu!

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/m0jntxn5tvtpzzsh3e8c­me1jrrtgm8nqwhvdrb­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„m0jntxn­x05tvtpzzsh3e8cme1jrrtgm­8nqwhvdrb“ /> Kartellshop.cz

Projekty bydlení patří obecně v oboru interiérového návrhářství do nejtěžší kategorie. Je to dáno tím, že je většinou přesně stanoven konkrétní uživatel budoucího interiéru, kterému musí být návrh ušit na míru. Problém spočívá v tom, že jednotliví lidé se od sebe velmi liší a každý má svoje vlastní specifické potřeby. Odborníkovi pak leží na bedrech zodpovědnost za to, zda-li svého klienta správně odhadne a naladí se „na jeho vlnu“. Kvalitní profesionál je schopen toho dosáhnout vyšší mírou empatie a otevřenosti v diskuzích, na druhé straně vy jako klient byste se měli snažit mu v tom vypomoci, být také otevření a neostýchat se mluvit o svých často soukromějších věcech – zájmech, koníčkách, potřebách a přáních.

Tip:

Pokud budete při konzultacích návrhu pasivní – dáváte tak odborníkovi prostor tvořit interiér jen podle jeho představ a může se vám pak stát, že nebude vyhovovat vašemu životnímu stylu. Dobrý návrh by měl být kompromisem mezi vašimi potřebami a jeho profesními znalostmi.

Pro hladký proces návrhu je také velmi vhodné, pokud jste si jistí ve svých rozhodnutích a neměníte je ze dne na den. Když například odsouhlasíte nějakou místnost či její část, je dobré se k ní už zbytečně nevracet a nerozptylovat se nepřeberným množstvím referencí z internetu, které jsou často ze zahraničí (tzn. podmínky jejich vzniku jsou jiné než na našem území) a jejichž cena by vás jistě mnoho nepotěšila. Věřte, že díky snadné dostupnosti takového množství různých řešení vždy naleznete nějaké „lepší“ a možná zajímavější, ale pokud jste se svým odborníkem dospěli k návrhu, který se vám líbí a odpovídá vašim potřebám a finančním možnostem, máte napůl vyhráno a měli byste si za takovým rozhodnutím stát.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/bccs9jpxdt2972dlz5vy­l2tngip5qb90da626mnz­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„bccs9jp­xdt2972dlz5vyl2tngip5qb9­0da626mnz“ />

Je vhodné si předem zvážit výši investice.

Shutterstock.com

Na druhé straně… byste měli svému odborníkovi poskytnout dostatečné množství referencí, aby byl schopen dobře odhadnout, jaký se vám líbí styl. Je však také možné tuto část nechat na něm a pak mu vybrané reference už jen odsouhlasit – ovšem i v tomto případě se snažte být otevření a jasně stanovit co se vám líbí a co ne.

Aby návrh dopadl podle vašich představ, musí splnit také vaše finanční očekávání. Toho dosáhnete jen tím, že budete otevřeně mluvit o financích v průběhu celého návrhu. Už na úplném počátku úvah o přeměně vašeho bydlení – ještě dříve než navštívíte designéra či architekta, je důležité si rozmyslet vaše finanční možnosti, později se vám tyto rozvahy budou hodit, neboť rychle zjistíte, že rekonstruovat či zařídit bydlení není v dnešní době zrovna levná záležitost. Kromě toho se navíc většina odborníků snaží od počátku návrhu stanovit vyšší cenový standart, aby byl později prostor k případnému ubírání a zlevňování – opačný proces by pro klienta nebyl příliš lákavý.

Tyto snahy ovšem vyplývají z odborníkovi přirozené touhy po kvalitních materiálech a výrobcích a nelze jim to mít za zlé. Pak vše záleží na vaší společné komunikaci – zda-li je odborník na jedné straně schopen vám srozumitelně vysvětlit, ve kterých případech je důležité neustoupit z vysoké kvality a zda-li jste vy na straně druhé ochotni vyšší kvalitu zaplatit.

Pokud bude navrhovaný interiér obývat více členů domácnosti, měli by se v ideálním případě všichni spolupodílet na jeho vzniku. Pro odborníka je velmi výhodné, když má možnost osobně poznat všechny budoucí uživatele interiéru, neboť díky tomu může získat širší škálu inspirativních prvků. Výsledný návrh pak může být o to zdařilejší a bude se podílet na hladkém chodu vaší domácnosti – což se může v důsledku projevit i na vašich dobrých rodinných vztazích.

Interiérové studio není manželská poradna... v praxi se často stává, že designér/architekt v průběhu celého návrhu jedná s partnerskou dvojicí, z jejíchž členů se postupně stanou protivníci využívající odborníka jako prostředníka a soudce. V takových případech je vhodné si ještě doma předem jasně stanovit, že hlavní slovo bude mít návrhář, který přirozeně nenadržuje žádné straně a navrhuje věci tak, aby byli praktické a trvanlivé.

Tereza Fišerová

Další podobné články

Přečtěte si také