Jak probíhá návrh s designérem či architektem

Vybrali jste si pro přeměnu svého bydlení profesionálního designéra či architekta a zajímá vás jak bude probíhat samotný návrh?

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/1wbn753v8r6tr1958u­efhaop9zqhhjqyx5­sieham.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„1wbn753­v8r6tr1958uef­haop9zqhhjqyx5­sieham“ /> Tereza Fišerová

Připravte se již na první setkání

Pokud jste se ještě osobně nesetkali se svým odborníkem, máme pro vás pár užitečných rad, jak se na takové setkání připravit, co si předem rozmyslet a co od něj očekávat. Snažte se předat odborníkovi co nejvíce důležitých a užitečných informací, neboť z nich bude vycházet další postup návrhu.

1)Stanovte rozsah změn – např. zda-li očekáváte stavební úpravy, nebo chcete vycházet ze stávajícího stavu, také zda chcete řešit komplexně celý interiér, nebo jen jeho dílčí části.

2)Proberte vaše finanční možnosti a očekávání – pro odborníka je důležité od počátku vědět v jakých cenových relacích se bude návrh pohybovat.

3)Ujasněte si jaký preferujete styl – je výhodné, pokud s sebou přinesete nějaké reference interiérů, které se vám líbí. Odborník pak má od čeho začít a zkrátíte tím počáteční dobu návrhu. Pokud však nepreferujete žádný konkrétní styl a nevíte jaké jsou možnosti, odborník vám rád poradí a reference připraví sám.

4)Přineste dostatek podkladů – čím více podkladů odborníkovi dodáte, tím lepší si udělá představu o vašem zadání. Vhodné jsou fotky, půdorysné plány, alespoň základní rozměry… Nebo si můžete první schůzku domluvit přímo v řešeném interiéru a odborník si podklady vyhotoví sám. Taková prohlídka by stejně byla dříve či později nevyhnutelná.

První schůzka už je součástí fáze – Příprava zakázky – odborník analyzuje vaše zadání, rozhoduje o dalších postupech a shromažďuje potřebné podklady. Nyní proberete vaše časové očekávání a začne samotné navrhování.

Výtvarná studie interiéru

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/sa1juzb1011i91dmwd­2gde2q08v8ef3n2cik­t2jm.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„sa1juzb1011i91dmwd­2gde2q08v8ef3n2cik­t2jm“ />

Ve fázi studie vám odborník většinou vyhotoví prostorové skici

Shutterstock.com

V této fázi záleží na tom, zda-li jste předem stanovili, v jakém stylu si představujete svůj budoucí interiér. Pokud ne, odborník vám shromáždí vybrané reference a na základě nich se společně domluvíte, jakým směrem by se měl návrh ubírat. Poté přijde na řadu určení konceptu a vyhotovení několika základních variant obvykle ve formě skic. Během dalších konzultací si ujasňujete konkrétní řešení a vybíráte finální variantu. Odborník mezitím také případně komunikuje s dalšími profesemi a úřady, je-li to potřeba. Na závěr se stanoví základní výtvarné řešení, zatím bez vybraných materiálů či vybavení.

Finální výtvarné a dispoziční řešení interiéru

Pokud odsouhlasíte prvotní studii, může odborník začít vyhotovovat potřebné podklady pro výběr konkrétních materiálů a postupů. Nastává také intenzivnější komunikace s dodavateli, ostatními profesemi a dalšími dotčenými účastníky (především v případě rozsáhlejších rekonstrukcí). V této fázi je také vhodné navštívit nějaké showroomy a vzorkovny, abyste přišli osobně do styku s navrhovanými prvky. Můžete si je buď projít sami nebo požádat o pomoc vašeho odborníka (bude se však jednat o placený čas).

Vypracování dokumentace pro realizaci

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/01/­730/bqj51q1040mkvvxv53gh­rag5d2683k5bcrtan7y­o.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„bqj51q1­040mkvvxv53ghrag5d2683k5­bcrtan7yo“ />

Truhlářský výkres pro nábytek na míru zajistí jeho přesné provedení.

Tereza Fišerová

Projektová dokumentace je potřebná v první řadě pro rekonstrukce, kde dochází ke stavebním úpravám. Významně vám usnadní komunikaci s dodavatelskou firmou a především slouží jako podklad pro správné vyhotovení navržených řešení. Dále se také vyhotovují výkresy pro truhlářské výrobky navržené na míru či např. dílčí dokumentace pro jednotlivé profese. Odborník vám také musí zajistit soulad této dokumentace s předchozími fázemi návrhu.

Tip:

Nutnost vyhotovit prováděcí dokumentaci není přímo vyžadována žádnou zákonnou legislativou, pokud se však dostaneme do situace kdy nejsme spokojeni s výsledkem realizace, může nám výborně posloužit jako podklad při hledání viníka.

Spolupráce při výběru dodavatele a při samotné realizaci

Není nutné v této fázi stále spolupracovat s designérem/ar­chitektem, je to však velmi výhodné. Zaručí nám to účast třetí nezávislé strany, která vám pomůže dozorovat prováděné práce tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita. V praxi je tato pozice nazývána – Autorský dozor – v překladu je to přímo dozor odborníka (autora) nad tím, aby bylo řešení provedeno přesně tak, jak jej navrhnul.

Na závěr už vám odborník může pomoci pouze s řešením případných vzniklých komplikací a zajistit dozor při odstraňování závad. V ideálním případě byste však neměli nic takového potřebovat.

→ Pamatujte, že každý designér/architekt vždy uvítá možnost spolupracovat s vámi od začátku návrhu až po jeho realizaci. Může tak nabírat další zkušenosti a jedině když si sám zajistí správné provedení jím navržených řešení, může převzít plnou odpovědnost za svoje dílo. Nezapomeňte mu pak v případě spokojenosti poskytnout možnost zdokumentovat si hotový výsledek, aby ho mohl zařadit do svého portfolia, neboť dobré reference jsou jeho nejlepší vizitkou.

Tereza Fišerová

Další podobné články

Přečtěte si také