Jak poznat nekvalitního profesionála

Žijeme v době, kdy se na nás ze všech stran valí reklama na nějaké výrobky či služby, které jsou pro vás „zaručeně“ to nejlepší a tento tlak se nevyhýbá ani oboru interiérového návrhářství. Jak správně identifikovat špatná znamení a poznat, že nejednáme s kvalitním profesionálem?

Barvy.bydleni­prokazdeho.cz

V první řadě by vám měli hodně napovědět reference konkrétního odborníka/studia, v nichž se můžete ujistit zda-li má za sebou kvalitní práci. Mějte však na paměti, že fotografie a ještě více vizualizace vám poskytují jen částečný náhled na úspěšnost realizace – tu dokazuje spíše funkčnost návrhu, kvalitní provedení detailů a z toho vyplívající trvanlivost vybraných materiálů a výrobků. Takové informace se ovšem z fotografie nedozvíte, může vám je zprostředkovat jen dobrý profesionál, který si za svou prací stojí a v ideálním případě je vám schopen poskytnout zpětnou vazbu od jeho předešlých klientů. Pokud odborník o svých předešlých návrzích nechce příliš mluvit, či vám žádné nepředloží, může to signalizovat nedostatek jeho zkušeností či v krajním případě riziko, že před vámi něco skrývá.

Tip:

Je přirozené, že začínající designéři/archi­tekti nemají dostatek či vůbec žádné referenční ukázky svých realizací, nemluví to však v jejich neprofesionalitu, ale je to tím, že na své reference zatím čekají – svěřit jim svůj návrh může být částečně riskantní, na druhé straně od nich můžete získat svěží a nápaditý návrh, často za nízké ceny, kterými se snaží kompenzovat nedostatek zkušeností.

Mějte na paměti, že můžete narazit na „profesionála“, který vám předloží reference na nich se mnoho nepodílel či jsou dokonce falešné. V dnešní době se sice nejedná o tak častý jev, přesto se však mějte na pozoru a v případě pochybností dejte na vlastní intuici či si můžete zkusit reference ověřit (např. telefonicky).

Kvalitního profesionála poznáte také podle toho, jakým způsobem s vámi jedná. Dobrá komunikace spočívá především v jeho schopnosti vám ochotně naslouchat, neboť vaše potřeby by měli být při návrhu interiéru jeho nejdůležitějším vodítkem. Někteří odborníci neradi naslouchají svým klientům a snaží se jim vnutit podle nich to „nejlepší řešení“ a výsledný návrh pak vypadá skvěle na fotografiích, ale ve skutečnosti se v něm nedá žít. Pokud tedy cítíte, že se návrh neubírá směrem, kterým jste si přáli, nebojte se na to včas upozornit, vyvarujete se následných nedorozumění, a když se ani tak situace nezlepší, neotálejte s takovým odborníkem spolupráci ukončit.

Zdánlivě obyčejné svítidlo se může vyšplhat např. na 30 000,– je-li od značkového výrobce.

Luxoworks.com

Dalším pomocníkem při odhalování špatného designéra/archi­tekta vám mohou být internetové diskuze či sociální sítě, kde se můžete setkat s lidmi, kteří se o své špatné zkušenosti rádi podělí. Pro tyto účely už také vznikly portály shromažďující informace o odbornících s nekalými praktikami – jedním z takových portálů je např. http://podvodnefirmy.cz/…tavebnictvi/ . Obvykle se však jedná o jedince a firmy zaměřující se na samotnou realizaci, v případě kreativních návrhářů je riziko podvodného jednání o dost menší, nekvalitního designéra či architekta dělá spíše špatně navržený projekt.

Dejte také pozor na podezřele nízké ceny služeb – rozšířený nešvar českého stavitelství. Odborník může záměrně svou cenu podhodnotit ve snaze získat si váš zájem a později v průběhu navrhování a realizace přidává nečekané položky až váš rozpočet dosáhne mnohem větší sumy než jste si na počátku představovali. Abyste se takovým nepříjemnostem vyhnuli, je výhodné preventivně poptat orientační cenu u více profesionálů a následně porovnat zda-li se některých z nich nápadně liší. Také je důležité po odborníkovi vyžadovat, aby vám včas sestavil odhadovaný rozpočet tak abyste mohli mít v průběhu návrhu a realizace kontrolu nad všemi výdaji. Pokud vás zajímá v jakých cenových relacích se návrh interiéru pohybuje, přečtěte si náš článek Interiérový designér/architekt cena – kolik by měl stát, jak se odměna většinou počítá, vyplatí se to?

V průběhu navrhování si také všímejte zda-li váš odborník záměrně neupřednostňuje nějakou konkrétní značku před jinými výrobky či materiály. Mohlo by to znamenat, že s takovou značkou spolupracuje a tím pádem nevybírá vybavení podle vás a vašich potřeb, ale spíše podle velikosti své provize. Vždy by vám měl předložit pro daný výrobek vícero variant (nejlépe v různých cenových relacích) a svůj finální výběr pak zdůvodnit. Takovým postupem se vyhnete riziku zbytečně předraženého vybavení, které svou kvalitou nemusí převyšovat kvality jiných značek.

Může se stát, že designér/architekt vám doporučí konkrétní značku, nikoli kvůli provizi, ale jednoduše proto, že s ní má dobré zkušenosti a jejím výrobkům důvěřuje, v takových situací je třeba být vnímavý a posoudit, zda-li má odborník důvěryhodné argumenty a nesnaží se vás jen uchlácholit.

Souhrn nejdůležitějších bodů, na které si musíte dát pozor:

! Má designér/architekt dobré reference, kterými doloží své zkušenosti?

! Je váš odborník otevřený společné diskuzi a naslouchá vašim potřebám?

! Dodržuje odborník stanovené termíny? Komunikuje s vámi průběžně?

! Není cena služeb nápadně podhodnocená v porovnání s jinými?

! Neinklinuje bez zřejmého odůvodnění k nějaké značce?

! Je ochoten vám bez zbytečných průtahů včas předložit plánovaný rozpočet?

Tip:

Vaší největší zbraní jsou vaše dotazy – nebojte se ptát na vše, čemu nerozumíte, nenechte odborníkovi prostor pro využití vašich neznalostí → více rad jak správně spolupracovat s odborníkem se dozvíte v našem článku Jak spolupracovat s architektem/de­signérem?

Tereza Fišerová

Další podobné články

Přečtěte si také