Interiérový designér/architekt - ano nebo ne?

Služby interiérového návrháře zatím nejsou v našich končinách příliš vyhledávané. Jistě to souvisí s tím, že spousta Čechů má větší či menší zkušenosti s domácím kutilstvím. Avšak tento nezájem může pramenit také z obecné neznalosti služeb a výhod, které je nám takový odborník schopen poskytnout.

Kuchyne.dumazah­rada.cz

Nezáleží na tom, zda se budeme bavit o designérovi či architektovi (rozdíl mezi nimi je podrobně rozebrán v článku Jaký je rozdíl mezi interiérovým designérem a architektem?), oba tito odborníci jsou díky praxi a vzdělání vybaveni znalostmi a zkušenostmi a jsou tedy schopni do návrhu zanést mnohem více souvislostí, než běžný laik, který může opomenout důležité aspekty.

 1. znalost příslušných předpisů, norem a zásad – Odborník má vždy potřebný souhrn vědomostí o doporučených rozměrech, ať už celých místností či konkrétního vybavení. Zná jejich doporučené výšky, šířky, hloubky a potřebný prostor k jejich pohodlnému používání. Kromě toho také ovládá stavební problematiku, která je důležitá pro rozsáhlejší rekonstrukce.
 2. zkušenosti v komunikaci s úřady a dalšími dotčenými orgány – Zkušený odborní ví, na která oficiální místa se při návrhu obrátit a jaké mívají požadavky. Správně provedeným návrhem je také schopen eliminovat případné komplikace, které by mohli při jednání s úřady způsobovat průtahy.
 3. znalost provozních souvislostí ve vnitřním prostoru – Nejen potřebné rozměry místností a nábytku limitují návrh, je také třeba tyto prostory a prvky správně řadit a vytvořit strukturu schopnou plynulého provozu bez kolizních míst.
 4. schopnost vypracovat projektovou dokumentaci pro realizaci – mít dobře vyhotovené výkresy pro realizaci návrhu je velkou výhodou, která může významně napomoci správnému provedení prací.

Jedním z příkladů takové dokumentace jsou například tzv. spárořezy, které slouží pro pokládku dlažeb a obkladů. Jde o výkres, ve kterém se jasně stanoví poloha spár a nemůže se vám tak stát, že na sebe nebudou dobře navazovat (pokud však pomineme neschopnost špatných obkladačů – tu je třeba si ohlídat).

 1. znalost stavebních materiálů a jejich vhodného použití – Na trhu existuje široká škála dostupných materiálů a není jednoduché se v nich vyznat. Odborník je schopen vám z nich vybrat ty, které jsou pro vaše řešení nejvhodnější.

Neodborným zásahem při stavebních úpravách můžete ohrozit statiku celého domu.

Bydleni-iq.cz
 1. estetické cítění – Materiály nemají jen technické vlastnosti, ale také estetické kvality, které je třeba při výběru zohlednit. Důležitá je barva, struktura povrchu (na pohled i na dotek) a také jeho stálost. Odborník ví jak jednotlivé materiály a barvy nakombinovat tak, aby celek nepůsobil disharmonicky či dokonce kýčovitě.
 2. schopnost pracovat v návrhu se světlem (denním i umělým) – Osvětlení interiéru významně ovlivňuje jeho atmosféru – jinak bude pokoj vypadat přes den, kdy do něj proudí sluneční svit a jinak večer až se rozsvítí světla, která mohou být výrazná či tlumená, barevně tónovaná, mohou vytvářet zajímavé stíny či upozorňovat na nějaký prvek v interiéru. Samostatnou kapitolou jsou také světla zabudovaná přímo do nábytku, která podporují jeho komfortní užívání. Odborník je schopen vytvořit systém světel na míru k navrženému zařízení.
 3. znalost technických vlastností interiéru – akustika,tepelná pohoda, mikroklima – Nejen vizuální a stavební kvality určují, jak se vám v navrženém interiéru bude žít. Je také důležité, jak v něm proudí vzduch, kde se odráží či naopak pohlcuje zvuk a jakým způsobem pracují použité materiály s teplem – zda ho jsou např. schopny akumulovat. Tyto vlivy běžný amatér často opomíjí.
 4. schopnost dozorovat prováděnou realizaci – Je třeba během provádění prací kontrolovat výslednou kvalitu a zamezit tak případným pozdějším komplikacím. Odborník na rozdíl od vás ví, na jaká místa je potřeba se zaměřit a snáze tak odhalí některé vady.

Příklad propracovaného spárořezu

Ergoatelier.cz
 1. aktivní spolupráce s dalšími profesemi – Topenáři, instalatéři, vzduchaři, podlaháři, zedníci a mnoho další profesí je třeba pro vytvoření kvalitního návrhu a správné provedení realizace. Odborník je schopen všechny tyto profese obstarat a zkoordinovat.
 2. zkušenosti s konkrétními realizacemi a jejich vývojem v čase – Zkušený odborník má za sebou doložitelné výsledky již realizovaných interiérů a v ideálním případě je schopen vám také poskytnout zpětnou vazbu od jeho předešlých klientů.
Tip:

Je třeba si uvědomit, že spojit všechny tyto vlivy dohromady a na jejich základě vytvořit dobrý návrh, dokáže jen kvalitní profesionál, pokud chcete odhalit zda-li je to právě ten váš, přečtěte si článek Jak poznat nekvalitního profesionála?

Tereza Fišerová

Další podobné články

Přečtěte si také