Co je objemová hmotnost matracových pěn

Objemová hmotnost nebo také hustota pěny je možná trochu odtažitý pojem, ale při rozhodováním kterou matraci si koupit, je to důležitý parametr a vodítko. Objemová hmotnost udává, kolik kilogramů váží 1 m3 pěny. Jak je tedy ta která pěna lehká nebo těžká; kolik je v jednom metru3 pěny celkově materiálu. Čím více, tím lépe, čím vyšší hodnota objemové hustoty, tím je kvalitnější konkrétní pěna.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/iax8gksqzf444­u33i82b3blbnc9n0891hmfrt­emc.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„iax8gksqzf444­u33i82b3blbnc9n0891hmfrt­emc“ /> Ortik.ru

Objemová hmotnost se udává v kg/m3. Objemová hmotnost zjišťuje, kolik je v jednom metru krychlovém určité pěny (nebo samozřejmě i jiné látky) materiálu. Například jeden metr krychlový pěny o objemové hmotnosti RG 30 váží 30 kg.

Čím je tam materiálu více, tím je vyšší objemová hmotnost a tím i vyšší životnost dané pěny. Tím déle si udrží tvarovou neměnnost, tím déle drží tvar, tím déle je odolná proti tvarovému deformování po celou dobu užívání (tedy po dobu než skutečně nakonec k trvalé deformaci dojde).

Tedy platí: vyšší objemová hmotnost = vyšší životnost = vyšší odolnost = cena pěny=jeden z faktorů vyšší ceny matrace.

  • Pěny používané k výrobě matrací se vyskytují v širokém rozmezí, počínaje asi od 20 kg/m3 a konče extrémní pěnou matrace Genesi s hodnotou 95 kg/m3.
  • Kvalitní matrace hledejte asi od hodnoty 35–40 kg/m3 výše.
  • Většina prodávaných matrací obsahuje pěny zhruba v rozmezí objemové hmotnosti 35 až 65 kg/m3.

Jakou mají pěny objemovou hmotnost? Několik příkladů:

Materiál Objemová hmotnost
RE pěna Až kolem 80 kg/m3
Studená pěna Obvykle 30 až 45 kg/m3
Sójová líná pěna (Jádro matrace Genesi) 95 kg/m3
Líná pěna Kolem 50kg/m3, pěna Curemfoam až 85kg/m3
Latex (přírodní) Kolem 65kg/m3
PUR pěna Asi 20–28 kg/m3
Deska z kokosových vláken 100 kg/m3

Tuhost pěny se udává v pascalech

Jiná vlastnost pěn je takzvaná tuhost pěny neboli také síla odporu proti stlačení. Tato hodnota ukazuje, jak se vlastně ta která pěna chová při zatížení. Co dělá a jak silný protitlak přesně vyvine, když ji stlačíme, sedneme si na ni nebo lehneme.

Proto není na škodu také při výběru matrací sledovat číslo udávající tuhost neboli odpor: čím vyšší je odpor proti stlačení, tím je pěna tvrdší – a naopak.

Odpor proti stlačení se definuje jako síla nutná ke stlačení vzorku definované plochy o 40 %. Pěny pro výrobu matrací mají hodnoty mezi 30–50.

  • 30 – velmi měkká pěna
  • 35 – měkká pěna
  • 38 – středně tvrdá pěna
  • 45 – tvrdá pěna
  • 50 – velmi tvrdá pěna
Alena Gembalová

Další podobné články

Přečtěte si také