Bourání příček a stavba příček nových

Společně s měnícím se životním stylem a novými technickými možnostmi se mění také naše představy a nároky na bydlení. Bydlíme-li ve starém bytě či domě může naše požadavky vyřešit radikálnější rekonstrukce zahrnující i promyšlenou změnu dispozice.

Hlavní současnou tendencí je propojování jednotlivých místností Propojování pokojů v bytě . Například vybouráním příčky mezi kuchyní a obývacím pokojem můžeme získat větší obytný prostor, dosáhnout lepšího přirozeného osvětlení a tím dodat celému interiéru vzdušnost a lehkost. Jindy zase potřebujeme vykouzli místnost navíc. Chytrým předělením, čí posunutím stěny v hlavním obytném prostoru pak získáme například malý dětský pokoj či samostatnou ložnici.

Bourání nenosné siporexové příčky v panelovém domě.

Bydleni-iq.cz

Ačkoliv k takovýmto zásahům (rozuměj pouze do nenosných konstrukcí – nenosných příček) není dle stavebního zákona nutné stavební povolení ani ohlášení (1), není ani toto počínání bez rizika. Jak poznat nosnou zeď od nenosné příčky jsme si nastínili již v předchozím článku. Znovu bychom si ale měli připomenout, že pokud se nejedná o příčku lehkou (např. sádrokartonovou, umakartovou, atd.) je lepší přizvat si na radu odborníka. Někdy se totiž i nosná zeď může tvářit na první pohled jako příčka. Nebo naopak příčka, která nemá primárně nosnou funkci, může v celém systému plnit svou roli a vynášet například část stropu, či další příčky nad sebou. Po jejím vybourání / postavení pak může dojít k prohnutí stropu a popraskání podlahy v patře. Mohou se objevit praskliny v omítkách stropů a to i u sousedních bytů. Pokud situaci špatně odhadneme může v nejhorším případě dojít ke statickému narušení celé konstrukce.

Tip:

K posouzení toho zda a v jakém rozsahu je možné do stávající dispozice zasahovat se budou hodit původní plány budovy, popř. alespoň informace z kterého roku dům pochází a také konzultace statika (či jiného odborníka).

Pokud se už rozhodneme příčky bourat je nutné počítat s hlukem, prachem a poměrně velkým množstvím stavebního odpadu. To může znepříjemnit život nejen nám, ale také ostatním sousedům v domě. Dopředu je potřeba zajistit kontejner na stavební suť. V ideálním případě informovat sousedy, zdvořile je požádat o trpělivost a také se během celé rekonstrukce snažit udržet pořádek na společných prostorách domu. Pro zachování dobrých vztahů v domě doporučujeme nezačínat bourací práce v brzkých ranních hodinách (jak jsou často dělníci zvyklí) ani nekončit příliš pozdě.

Nemáme-li s podobnými pracemi zkušenosti je lepší si na celou rekonstrukci** najmout stavební firmu**, která vše zajistí a postará se i o další práce.

Bourání lehkých příček

S montovanými příčkami (sádrokartonové stěny, umakartová jádra, desky na bázi dřeva) se nejčastěji setkáme v panelákových jádrech, půdních vestavbách, novostavbách, či jako s dělícími stěnami dodatečně dostavovanými do starých bytů.
Tyto příčky lze bez problémů libovolně bourat, nebo do nich vyřezávat nové otvory. Bourání je oproti zděným příčkám snazší, méně prašné a zbude po něm méně stavebního odpadu. I ten je však nutné odvézt na skládku nebo do sběrného dvora. Při větším množství se opět vyplatí objednat kontejner. Snadné je také vyřezávání otvorů. K němu nám postačí běžná pilka na dřevo, kmitací pila nebo speciální pilka na sádrokarton. Na kruhové otvory můžeme použít také vykružovací vrták. Vytvořený otvor pak jen začistíme další deskou případně osadíme obložkovou zárubní. Při řezání otvorů si musíme dát pozor na to, abychom se netrefili do profilů na nichž jsou desky uchyceny. Pokud přesto potřebujeme otvor v místě profilu, můžeme jednoduše použít výměnu a přidat profil nový.
U příček zděných z lehkých plynosilikátových tvárnic (někdy též nazývaných jako pórobetonové) pak při bourání postupujeme obdobně jako u příček z cihel či cihelných bloků. Tyto příčky by neměly mít nosnou funkci. Nelze to však předem jednoznačně vyloučit.

Vyztužení sádrokartonové příčky dřevěnými prvky v místech zavěšení nábytku

Nalezeno.cz

Bourání těžkých příček

Při bourání příček z betonových panelů, plných cihel nebo cihelných bloků je nutné respektovat několik základních obecných zásad. Před samotným bouráním je nutné ověřit jak jsou příčky uloženy a jak staticky působí. To zjistíme nejen z původních plánů domu ale taky pomocí sond. Můžeme v rozích oklepat omítku a částečně odkrýt strop v místě styku s příčkou. Zamýšlené úpravy, či celkové odstranění musíme také posuzovat s ohledem na stávající otvory v bourané příčce a to i v návaznosti na ostatní podlaží.

Nezapomeňte na zajištění otvoru překladem

Vybouraný otvor ve zděné příčce musí být vždy zajištěn překladem. U otvorů řezaných do betonových panelů se otvor zajistí ocelovými nosníky dle návrhu statika. Druh překladu se volí podle materiálu příčky (keramická příčka – keramický překlad) a šířky otvoru. Překlady se vyrábí prefabrikované – keramické, pórobetonové i betonové. Tyto předem vyrobené prvky lze použít až do světlosti otvoru 3000mm. Jejich dimenze lze obvykle určit podle tabulek výrobců. Při větší světlosti nebo vyšším zatížení použijeme překlad z ocelových nosníků. Ten musí vždy navrhnout statik.

Ukázka vyřezaného otvoru do betonového panelu

Panelovebyty.cz

Způsoby bourání

Pokud jsme si jisti, že příčky nesou jen svou vlastní tíhu (tzn. jsou umístěny jen v jednom podlaží nebo v podlaží posledním), postupujeme při bourání bez zvláštního zajištění opatrně od shora dolů. Bouráme-li v některém z nižších podlaží (tzn. pokud příčka přenáší nějaké další zatížení), je nutné provést důkladné zajištění / podepření do doby než bude definitivně upravený otvor schopen veškeré zatížení přenést sám.
Při bourání otvorů v příčkách panelových domů se nejčastěji používá technologie řezání pomocí diamantových kotoučů, která způsobuje nejméně vibrací a otřesů. Otvor je také možné navrtat příklepovou vrtačkou a poté urazit kladivem. Tento postup je ale možný jen pokud ho schválí statik. Při bourání zděných příček se otvor postupně rozebere po jednotlivých prvcích.

Dočasné podepření (zajištění) stropu při bourání otvoru ve zděné konstrukci

Moravskédědic­tví.cz

Stavba nových příček

Nově budované příčky nesmí přitěžovat stávající konstrukce. Navrhujeme je proto z lehkých materiálů. Nejčastěji se používají příčky zděné z plynosilikátových tvárnic (např. Ytong, Hebel…). Již při tloušťce 125mm lze na tyto příčky zavěsit např. horní skříňky kuchyňské linky, nebo k ní přichytit police knihovny. Další variantou jsou příčky sádrokartonové. Jejich výstavba je rychlá a ze všech druhů příček jsou také nejlevnější. Pokud na ně ale budeme chtít zavěšovat těžší předměty nebo kusy nábytku, musíme celou stěnu zpevnit např. OSB deskami nebo v místě uchycení použít ocelové či dřevěné profily namísto typizovaných hliníkových.
Pokud stavíme příčku na terénu nebo v místě nad stávající těžkou příčkou, můžeme si po konzultaci se statikem dovolit postavit i příčku zděnou z keramických tvárnic do tl. 150mm.

(1) poznámka Zákon č.183/2006 Sb. – Stavební zákon, §103, odst. 1d „ Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují … stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravu stavby, která je kulturní památkou“

Lucie Surá

Další podobné články

Přečtěte si také