Bezbariérové řešení vstupního otvoru

Ještě než se pustíte do bezbariérových úprav vašeho bydlení, ujistěte se, že máte umožněn také bezbariérový přístup do objektu. Vstupní prostory bývají často vyvýšeny oproti okolnímu terénu a ve starších bytových domech také často chybí potřebný výtah.

Prostor před vstupem musí umožnit otočení vozíčku jehož poloměr činí 1500 mm. Pokud s vchodové dveře otevírají směrem ven, je nutné prostor ještě zvětšit alespoň o půl metru.

Ligavozick.sky­net.cz

Pohodlný přístup

Pokud to okolní podmínky dovolují, je nejlepším řešením bezbariérového vstupu do objektu zbudování rampy. Ta musí být dostatečně široká pro pohodlný pohyb osoby na vozíčku a také musí mít vhodný – tedy mírný sklon,a by její překonání nebylo příliš náročné. Doporučený sklon je 1:16 (tzn. na 1 metr výšky připadá 16 m délky) a pro rampy kratší než 3m je možné použít strmější sklon 1:8. Naopak u delších ramp je nutné vždy po 9 metrech délky zbudovat vodorovné odpočívadlo v délce alespoň 1500 mm. Povrch rampy by měl samozřejmě také splňovat požadavky na protiskluznost a mrazuvzdornost.

Tip:

Na prostor zádveří obvykle navazuje koupelna, pokud se chcete o jejím bezbariérové řešení dovědět více, přečtěte si náš článek Bezbariérové řešení koupelny.

Nouzové řešení

V případech, kdy nelze před objektem zbudovat rampu (většinou z důvodu nedostatku prostoru) nezbývá nic jiného než zřídit pojezdovou plošinu. Je to však méně vhodné řešení, neboť je závislé na elektrické energii a také zrovna nepatří mezi nejrychlejší zařízení. Pokud je to možné volíme raději svislou plošinu, kterou oproti šikmé mohou pohodlně využít nejen vozíčkáři, ale také například maminky s kočárkem.

Svislá plošina může být oproti šikmé uzavřena proti větru a dešti. Její funkci však nelze zaměnit s výtahem.

Edb.cz

Výtah… Dostat se do objektu znamená jen půl vítězství. Pokud se váš byt nenachází v přízemí, je třeba aby byl objekt vybaven výtahem. Ten musí zároveň splňovat minimální rozměry pro přepravu osob na vozíku tzn. alespoň 1000 × 1250mm (pro samotný vozík bez asistenční osoby).

Zádveří

Pokud jste se pohodlně dostali až k vašemu bytu, je třeba také věnovat pozornost bezbariérovému řešení zádveří. Jeho velikost volíme s ohledem na směr otevírání přilehlých dveří, tak aby jejich křídla nezasahovala do manipulačního prostoru vozíku. Jako u běžných bytů, je vhodné do tohoto prostoru umístit zrcadlo, ovšem jeho spodní hrana by neměla být níže než 400 mm nad podlahou, z důvodu nebezpečí najetí vozíku.

Minimální rozměry bezbariérového zádveří dle směru otevírání dveří.

Tereza Fišerová

Úložné prostory

Nezapomínejte také, že člověk upoutaný na invalidní vozík je omezený s hlediska dosahu a tomu by mělo odpovídat také provedení úložných prostor. Šatní skříně je třeba navrhnout nižší, vybavené dostatečně hlubokým soklem pro pohodlné podjetí stoupačkami vozíku. Otevírání skříně je pak vhodné řešit posuvnými dveřmi, neboť nezabírají tolik prostoru.

V případě, že bude byt užívat pouze invalidní osoba, je zbytečné dělat vysoké úložné prostory.

N-i-s.cz
Tereza Fišerová

Další podobné články

Přečtěte si také