Bezbarierová koupelna

Nejde pouze o koupelny pro osoby na vozíku, ale ve většině případů především osoby s omezenou možností pohybu. Tedy o lidi starší, po úrazu či lidi jinak tělesně handicapované. Vynechat nemůžeme ani osoby s omezenou možností orientace, tedy osoby postižené zrakově.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/8gekwtc37fxwtdsp­4bkibhqwsfz4rwal2­5uyooou.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„8gekwtc37fxwtdsp­4bkibhqwsfz4rwal2­5uyooou“ /> Presskit.jika.eu

Dveře a podlaha jako základ

Prvním kritériem je správný výběr dveří. Zapomeňte na běžně užívané dveře šířky 60 a 70cm. Pro vozík je koupelna s takovými dveřmi nedostupná a velký problém budou mít i lidé s berlemi. Průchod nebude snadný ani pro dvě osoby, kdy jedna podepírá druhou. Nejmenší možná šířka dveří je tedy 80cm. I s touto velikostí má ale problém většina elektrických vozíků. Doporučujeme tedy min šířku 90cm. Tuto šířku stanovuje i vyhláška jako nejmenší v obytných částech staveb. Dveře musí být otvíravé směrem ven (pro případ, že budeme muset jít na pomoc někomu uvnitř koupelny a nechceme ho při otevření dveří dovnitř zranit či dokonce srazit; může například ležet na zemi přede dveřmi). Pro vozíčkáře je vhodné opatřit dveře z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 80 až 90cm. Pozor na zámek. Ten musí být odjistitelný zvenku.

Důležitou úlohu pro pohodlný pohyb v koupelně má také podlaha. Výškový rozdíl na podlaze (např. práh dveří, sprchová vanička) nesmí být větší než 2cm. Tuto výšku lze ještě vozíkem překonat. Radši se ale změnám výškových úrovní vyhněte úplně. A to i v případě, že koupelna nebude sloužit vozíčkářům. Dveře zvolte bez prahu a sprchový kout vyřešte jako volné pokračování dlažby, popř. vaničku zapusťte do úrovně podlahy. Nášlapný povrch by měl být také protiskluzový. Tzn. že součinitel smykového tření bude min 0,5. V pohybu po koupelně by neměly bránit ani zbytečné potrubí, ostré radiátory či jiné stavební výstupky.

Mezi další obecné zásady patří umisťování ovládacích prvků ve výšce 60 až 120cm nad podlahou (např. pákové otevírání okna, sprchová baterie, vypínač, mýdlo atd.). Nezapomeňte také, že pro podjezd sedátka vozíku (stůl, umyvadlo) musí být výška nejméně 70cm, šířka 80cm a hloubka 60cm.

Manipulační prostor a únosnost stěn

Uvažujete jaký prostor potřebujete pro snadný pohyb vozíku v prostoru? Pro otočení na místě o 360° je minimálním manipulačním prostorem kruh o průměru 150cm. Pro otočení o 90° až 80° stačí obdélník 120×150cm.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/c62kpa0uo­so0jjdunivwq8y­u0pjhpb38lp9by­aha.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„c62kpa0­uoso0jjdunivwq8y­u0pjhpb38lp9by­aha“ />

Předstěnové moduly SANIMATIC s možností nastavení výšky zařizovacích předmětů či bezbariérová sprcha pod úrovní stávající kanalizace.

Voda.tzb-info.cz

Pozor na sádrokarton. Stěny bezbariérové koupelny vyzděte v případě rekonstrukce z tvárnic z lehčeného betonu, které jsou dostatečně pevné a zároveň nepřitíží stávající konstrukce. U novostaveb zvolte také materiály pevnější (cihelné, pórobetonové tvárnice atd.). Musí totiž umožnit kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností min 150kg. Po osazení všech zařizovacích předmětů (vč. madel a příslušenství) vám musí v koupelně zůstat volný manipulační prostor o průměru nejméně 150cm.

Záchod a umyvadlo

Minimální šířka samostatné záchodové kabiny je 180cm, hloubka pak 215cm. U rekonstrukcí je min rozměr stanoven na 160×160cm. Mísa musí být osazena 45cm od zdi a to ve výšce 46cm nad podlahou (platí pro vozíčkáře). Jinak je vhodné volit vyšší osazení ve výšce 50cm. Vstávání z takovéto mísy je o dost pohodlnější. Mezi čelem mísy a zadní stěnou místnosti musí být 70cm proto, aby vedle ní mohl pohodlně zajet vozík. V případě minimálních rozměrů místnosti by měl být tento volný prostor naproti dveřím. Ze záchodové mísy musí být jednoduše dostupné ovládání splachování umístěné na boční stěně, zásobník s toaletním papírem i umyvadlo.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/2a331324pva­a8on5s2t0h9u15lv10fu4z9v­9uzhd.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„2a33132­4pvaa8on5s2t0h9u­15lv10fu4z9v9uz­hd“ />

Minimální bezbariérová toaleta pro vozíčkáře.

Lucie Surá

Nezapomeňte, že umyvadlo musí umožnit podjezd vozíku (nemůžeme tedy pod něj umístit skříňku). Jeho horní hrana musí být ve výšce 80cm nad podlahou. K tomuto účelu se vyrábí speciální plochá ergonomicky tvarovaná umyvadla se skrytým, podomítkovým sifonem. U umyvadel v koupelnách dbejte na dostatečný odkládací prostor po jeho stranách. Platí zde opět pravidlo, aby bylo vše dosažitelné z jednoho místa (prodloužená baterie, mýdlo, ručník a další hygienické potřeby).

Po obou stranách mísy musí být madla ve výši 80cm (to ze strany přístupu k WC musí být sklopné). Alespoň jedno svislé madlo délky 50cm je také potřeba vedle umyvadla. Osazení madel, třeba jen jednoho u WC a jednoho u umyvadla, ocení jistě i lidé starší. Atypické je pro vozíčkáře také zrcadlo. Mělo by být instalováno ve sklonu 10°.

Sprchový kout

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/9wdvd9et904eq­vjokpolz23de07od1i9­9i0wvl7a.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„9wdvd9e­t904eqvjokpol­z23de07od1i99i0wvl7a“ />

Mozaikou obložené sedátko sprchového koutu poskytuje dostatek pohodlí všem členům domácnosti.

Rako.cz

Vyhláška uvádí min rozměr sprchového koutu 90×90cm. Pokud vám to prostor dovolí, zvolte rozhodně větší (min 90×120cm). Do sprchového koutu umístěte sklopné sedátko o rozměru 45×45cm, opět do výšky 46 až 50cm. Sedátko situujte 60cm od boční stěny. Ideálně by také na této stěně kolmé k sedátku měla být umístěna ruční sprcha s pákovým ovládáním. V místě ruční sprchy přidejte také vodorovné i svislé madlo (vedle sedátka a za ním). Ve sprše je obzvlášť důležitý protiskluzový povrch. Ten zajistí přímo dlažba nebo je možné koupit protiskluzové podložky. Dlažbu mírně vyspádujte směrem k odtoku nebo použijte vaničku zapuštěnou na úroveň podlahy. V případě, že bude sprcha sloužit vozíčkáři, musí být místo pro odložení vozíku během sprchování oddělitelné závěsem nebo posuvnou zástěnou.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/p76fkijg48t8jvda­ay6l2yn0oqa0×g7q4mduv­g5c.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„p76fkij­g48t8jvdaay6l2yn0o­qa0×g7q4mduvg5c“ />

Moderní koupelna vyhovující bezbariérovým nárokům.

Amv-nopa.cz

Vana

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/bedzygylvhw8uf40o6e5­ajal13z71vtwa­ay8yqlm.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„bedzygyl­vhw8uf40o6e5a­jal13z71vtwaa­y8yqlm“ />

Speciální bezbariérová vana s dvířky.

E-koupelna.eu

Vana není zrovna praktickým zařízením ke každodennímu užití. V bezbariérové koupelně proto určitě nesmí chybět sprchový kout. Vana by měla být spíše doplňkem navíc. Nemusíme se jí ale úplně vzdávat. Složité je vždy vstupování do vany. To si můžeme ulehčit opět pomocí madel. V dnešní době se také vyrábějí speciální vany s vodotěsnými dvířky, které nám přesun usnadní ještě více.

Horní hrana vany nesmí být výš než 50cm nad podlahou (kvůli sesednutí z vozíku). Od přilehlé stěny by pak měla být vana odsazena nejméně o 10cm (ne na doraz) a za hlavou pak využijeme přizděnou plochu šířky nejméně 40cm. Samozřejmostí je opět protiskluzový povrch a umístění všech potřebných věcí (mýdlo, ručník, atd.) v dosahu při pobytu ve vaně. Do vany pak můžeme ještě umístit mobilní závěsné či elektrické sedátko.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/33le8oamc23npus0i­blqi3ubhjioi48jw32zxvgw­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„33le8oam­c23npus0iblqi3ub­hjioi48jw32zxvgw­“ />

Vana do které se vstupuje dveřmi, které slouží zároveň jako sprchová zástěna.

Cech-obkladacu.cz

Počítejte, že více prostoru budete potřebovat v koupelně, kde vozíčkář vyžaduje ještě spolupráci asistenta. Všechny minimální požadavky včetně přesného uchycení madel stanovuje Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb – konkrétně její Příloha č. 1.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/dwfmln4dm02jv11w3ul­jq3p8krh6×fp94137tbu­y.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„dwfmln4­dm02jv11w3uljq3p8krh6×fp­94137tbuy“ />

Správně vyřešená bezbariérová koupelna v domově s hospicovou péčí.

Cestadomu.cz

Pokud plánujete koupelnu pohodlnou pro starší osoby, není pochopitelně nutné dodržet všechna výše zmíněná opatření. Stačí když se zaměříte na dostatečnou šířku dveří, protiskluzové povrchy bez schůdků a prahů, místo vany zvolíte pohodlný sprchový kout se sedátkem a v blízkosti zařizovacích předmětů použijete přiměřeně pomocná madla.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/2a331324pva­a8on5s2t0h9u15lv10fu4z9v­9uzhd.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„2a33132­4pvaa8on5s2t0h9u­15lv10fu4z9v9uz­hd“ />

Minimální bezbariérová toaleta pro vozíčkáře.

Lucie Surá

U koupelny pro osoby s omezenou schopností orientace se rozhodně vyhneme jakýmkoliv výškovým změnám podlahy a zbytečným stavebním výčnělkům. Vše zařídíme účelně a jednoduše. Jednotlivé zóny můžeme také barevně výrazně odlišit.

Lucie Surá

Další podobné články

Přečtěte si také