Barvy podle temperamentu

Jestli se v místnosti můžeme zhluboka nadechnout anebo jestli cítíme úzkost, za to je zodpovědný náš vrozený temperament. Všichni známe čtyři základní kategorie, které určují právě náš temperament – melancholik, flegmatik, sangvinik a cholerik.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/pfr0801wkqt11hf352pt­io022li9sk5dav­x9ss6d.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„pfr0801­wkqt11hf352pti­o022li9sk5dav­x9ss6d“ /> Shutterstock.com

Tímto způsobem ho definoval již pět století před naším letopočtem nejslavnější lékař starověku, tzv. otec medicíny a zakladatel racionálního lékařství Hippokratés. Dnešní společnost se hojně opírá o poznatky starověkých myslitelů a v tomto případě to není jinak. Hippokratovo dělení nám může pomoci i při barevném řešení našeho interiéru. Barvy, které jsou vhodné pro jeden typ, pro druhý mohou mít opačný efekt. Pro každý temperament se pohybujeme v jiné části základního barevného kruhu, kde můžeme vytvořit obrovské množství barevných kombinací.

Čtyři základní kategorie popisující náš temperament, melancholik, flegmatik, sangvinik a cholerik.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/uvq7srwx6zftjg­tk5t7re7dse1wyv8qo9bcm5d­aq.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„uvq7srwx6zftjg­tk5t7re7dse1wyv8qo9bcm5d­aq“ /> Nickkahler.tum­blr.com

Melancholik

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/9i8bzlxhp1f1q3tex9e­hyvsebadlmjv6u­a3lzbcp.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„9i8bzlx­hp1f1q3tex9ehyv­sebadlmjv6ua3lzbcp“ /> Shutterstock.com

Modrá barva. Uklidňuje, je zdrženlivá a pasivní, působí chladně. Proto je dobré ji vyvážit do harmonické polohy barvami teplými, zejména odstíny červené, oranžové nebo žluté. Ty oproti modré barvě náladového, ostýchavého a pesimistického melancholika povzbudí a podpoří jeho rezervovanou, nespolečenskou povahu k vyšší aktivitě.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/ze2tzwnas­g9cmqalapp7pau­kl2jm32nbcp4wsuq­f.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„ze2tzwn­asg9cmqalapp7pau­kl2jm32nbcp4wsuq­f“ />

Melancholik – modrá barva je dominantní, doplňujeme odstíny červené, oranžové nebo žluté.

Ing. arch. Vendula Dvořáková
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/506rfpl4pwcr8i4er­tb02utbpz4y5bq9v8a­v7no0.jpg?v=2“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„506rfpl­4pwcr8i4ertb02ut­bpz4y5bq9v8av7no0“ />

Příklady barevných kombinací pro melancholika.

Ing. arch. Vendula Dvořáková

Flegmatik

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/qzwlw6d8whrhe4e­oy3etlw91k047wby­ayyrhx15n.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„qzwlw6d­8whrhe4eoy3etlw91k047wby­ayyrhx15n“ /> Shutterstock.com

Zelená barva. Uklidňuje a vyvolává pocit jistoty a vyrovnanosti. Nažloutlým odstínem působí přívětivě, vesele a povzbudivě. Zelená s modrým nádechem je chladná a introvertní. Pro flegmatika je ideální zelenou barvu vyvážit teplými barvami v tónech červené a žlutočervené. Tyto barvy klidného, stálého, pohodlného a stereotypního flegmatika budou směrovat do vyrovnané polohy.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/38i1mx49eh­m0ng9×q0mas4b2jb3cd4hsr4­zbeijd.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„38i1mx4­9ehm0ng9×q0mas4­b2jb3cd4hsr4zbe­ijd“ />

Flegmatik – zelená barva je dominantní, doplňujeme teplými odstíny červené a červenožluté.

Ing. arch. Vendula Dvořáková
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/nqtrd68gab­bj1v7oc4dodj4t7of­mtzk5izg63ohg­.jpg?v=2“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„nqtrd68­gabbj1v7oc4dod­j4t7ofmtzk5iz­g63ohg“ />

Příklady barevných kombinací pro flegmatika.

Ing. arch. Vendula Dvořáková

Sangvinik

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/d6dypw9zu­vi02vm3kjn4s7oz8ls3e­e0jrhpriksk.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„d6dypw9zu­vi02vm3kjn4s7oz8ls3e­e0jrhpriksk“ /> Shutterstock.com

Žlutá barva. Září, je vzdušná, veselá a optimistická. Bujarého a zároveň zachmuřeného sangvinika, který dokáže být lehkomyslný, ale zároveň je vůdcem, vyváží fialová, komplementární (protikladná) žluté barvě. Má za cíl tlumit jeho temperament, proto se nemusíme bát ani temnějších tónů, které budou se zářící žlutou tvořit velmi příjemný kontrast.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/g1a2jhxta­osivhz5r3no1gkh1­t58ovqm6ztb75ex­.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„g1a2jhx­taosivhz5r3no1gkh1­t58ovqm6ztb75ex“ />

Sangvinik – žlutá barva je dominantní, doplňujeme odstíny fialové.

Ing. arch. Vendula Dvořáková
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/2u7f29jvti8pt5qu­uryonowx2s1qgg6y­exj5rhhz.jpg?v=2“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„2u7f29j­vti8pt5quuryo­nowx2s1qgg6yex­j5rhhz“ />

Příklady barevných kombinací pro sangvinika.

Ing. arch. Vendula Dvořáková

Cholerik

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/03/­730/gxzfczv6llu9ic482u­kl29y6fnskkrvg0×xuw7c­o.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„gxzfczv­6llu9ic482ukl29y6fns­kkrvg0×xuw7co“ /> Shutterstock.com

Červená barva. Tato barva je dynamická a temperamentní jako sám cholerik. Připomeňme si tradiční španělskou koridu a úlohu červené barvy v tomto případě. Je to barva dráždivá, barva krve. Je nutné ji ztlumit protilehlou modrou barvou a jejími odstíny. Modročervená barva tlumí cholerikův temperament, ale zároveň ho nijak netlačí do pasivity. Je dobré neklidného cholerika zklidnit sytou zelenou barvou jako doplnění modročervené barvě a kombinaci. V tomto případě je velmi důležité pečlivě vybírat odstíny jednotlivých barev a sladit je do harmonického souznění. A jako vždy klademe velký důraz na to, aby jedna barva byla v místnosti dominantní, dalšími doplňujeme v menším množství.

<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/6r9cjmb95c1×pr00d0ce­5ujqnqk0z7z2kcf­vubtb.jpg“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„6r9cjmb­95c1×pr00d0ce5uj­qnqk0z7z2kcfvub­tb“ />

Cholerik – červená barva je dominantní, doplňujeme odstíny modré a syté zelené.

Ing. arch. Vendula Dvořáková
<img alt="" class=„img-responsive img-height-limit clickable showImageBrowser lazyLoad“ data-original=„https:/­/s.favi.cz/sta­tic/images/ar­ticle/0001/02/­730/odxuo4l9qscfaz95­lt35epvuuwemar0740a57wq­z.jpg?v=2“ data-image-browser-name=„article­DetailImages“ data-image-browser-hash=„odxuo4l9qscfaz95­lt35epvuuwemar0740a57wq­z“ />

Příklady barevných kombinací pro cholerika.

Ing. arch. Vendula Dvořáková
Vendula Dvořáková

Další podobné články

Přečtěte si také